Als jonge ouders doe je nauwelijks meer mee op de woningmarkt

Jonge ouders krijgen het alsmaar lastiger op de woningmarkt. Ze kunnen de hogere woningprijzen maar nauwelijks bijbenen en zijn daarom vaker aangewezen op huren in plaats van kopen.

Hoge tarieven kinderopvang

Het zijn vooral de hoge kosten voor de kinderopvang die jonge ouders parten spelen. Naast deze hogere tarieven stijgen de lonen ook onvoldoende. Daardoor zijn bepaalde kosten minder makkelijk te compenseren. Het kopen van een eigen woning moeten jonge ouders daarom steeds vaker op de lange baan schuiven, aldus De Telegraaf.

Economen vinden dat Politiek Den Haag meer moet doen


Economen die werken voor de Rabobank, vinden dat de Nederlandse politiek meer moet doen en wel eens wat extra aandacht mag besteden aan dit probleem voor jonge ouders. Zo vinden de economen dat de politiek oog moet hebben voor de belangrijke rol van de arbeidsmarkt en tevens ook aandacht moet hebben voor de zorg voor kinderen. Dezelfde economen zijn anders bang dat de woningmarkt steeds meer en meer in handen komt van de tweeverdieners. Dat is nu al een beetje het geval door de stijgende woningprijzen en de nieuwe, strenge leennormen. Jonge ouders moeten beiden aan het werk blijven, anders is het nauwelijks mogelijk om fatsoenlijk de hypotheeklasten te kunnen dragen.

Werkende ouders betalen zich blauw aan kinderopvang

Werkende ouders met kleine kinderen moeten tegenwoordig vaak beiden werken. Anders komt de aflossing van hun hypotheek in gevaar. Tegelijk zijn de kosten voor kinderopvang in Nederland erg hoog. Veel geld voor het aflossen van een hypotheek blijft er dus niet over. De economen van de Rabobank vinden dat kinderopvang in Nederland veel te duur is en niet in verhouding staat met de kwaliteit. Vanwege de hoge tarieven voor kinderopvang, zijn er steeds minder ouders waarvan beiden voltijd werken. Dat gaat ten koste van de maximale lening voor een woning.

Lonen stijgen niet mee

Daarbij stijgen ook nog eens de lonen in Nederland niet voldoende mee. En dat komt volgens de economen omdat de Nederlandse economie (en dan met name de arbeidsmarkt) nog niet volledig van de crisis is bekomen. Veel bedrijven wachten nog met het laten stijgen van de salarissen.

Starterslening
Voor sommige jonge ouders kan een starterslening nog wel soelaas bieden. Al is dat volgens het NIBUD niet altijd een oplossing.

 

 

0 comments… add one

Leave a Comment