Annuïteiten hypotheek

Op deze pagina laat u zich uitgebreid informeren over de annuïteiten hypotheek. Belangrijke informatie over deze hypotheekvorm mag niet ontbreken. Met deze hypothecaire lening betaalt u maandelijks een vast bedrag. Die som bestaat uit een gedeelte aflossing en een deel rente. We noemen deze 2 bedragen samen ook wel de ‘annuïteit’.

Hieronder leest u wat een annuïteiten hypotheek is, hoe het werkt, wat de voordelen zijn van deze woonlening én de nadelen. Tenslotte geven we u her en der nog een aantal handige tips mee waar u vast iets aan heeft!

Wat is een annuïteiten hypotheek?

De annuïteiten hypotheek staat bekend als een zeer veilige hypotheekvorm. Sinds 2013 mogen woningbezitters en toekomstige kopers alleen nog maar hypotheken afsluiten die lineair worden afgelost of volgens een annuïteit. Annuïteiten hypotheken hebben een vaste einddatum.

Anders dan bij aflossingsvrije hypotheken worden deze hypothecaire leningen nog tijdens de looptijd afgelost. Elke maand betaalt u hetzelfde bedrag aan de bank.

We noemen dat de maandtermijnen. In die maandtermijnen wordt een deel rente en aflossing verwerkt. Overigens is een belangrijk kenmerk van deze hypotheekvorm dat men in het begin van de looptijd meer rente betaalt dan aflossing. De verhoudingen tussen rente en aflossingen verschuiven langzamerhand naarmate de looptijd vordert.

Lage maandasten in de eerste jaren met hypotheekrenteaftrek

Annuïteitenhypotheek afsluiten? Met deze hypothecaire lening heeft u in het begin van de looptijd weinig kosten. Omdat u voornamelijk gedurende de eerste jaren in verhouding veel rente moet betalen en weinig aflost, kunt u volop profiteren van de hypotheekrenteaftrek.

Wel lost u iedere maand alvast een klein bedrag af. U kunt zich voorstellen dat u dan ook steeds minder rente gaat betalen omdat het leenbedrag kleiner wordt. Naarmate de looptijd vordert, zullen de kosten/lasten per maand gaan stijgen.

Voordelen van de annuïteitenhypotheek

Deze hypotheekvorm was en is nog steeds immens populair. Vanaf 2013 zijn er veel risicovolle soorten hypotheken verboden. Huizenkopers kunnen alleen nog maar kiezen tussen de annuïteiten woonlening of de lineaire hypotheek als hypotheekvorm.

Daarin zijn overigens wel varianten beschikbaar. Dus in die zin heeft u nog altijd voldoende keuze. Maar kenmerkend voor al deze hypotheekvormen is dat u tijdens de looptijd de lening aflost en niet pas op de einddatum of erna. Wat zijn de voordelen van annuïteitenhypotheken? De voordelen van deze leenvorm zijn als volgt:

  • U heeft aan het begin van de looptijd lage maandlasten. U kunt dan namelijk volop profiteren van de hypotheekrenteaftrek aangezien u voornamelijk in het begin de meeste rente betaalt.
  • Duidelijkheid en betrouwbaarheid zijn 2 kernbegrippen die passen bij deze hypothecaire lening. Uw maandbedragen staan namelijk vast. Uw bruto hypotheekkosten blijven tijdens de looptijd hetzelfde!
  • Daarbij is de annuïteitenhypotheek ook nog eens goedkoop. Een goedkope hypotheek is het omdat de gehele rentelast relatief laag is over de gehele looptijd bekeken. Wel nemen de fiscale mogelijkheden af naarmate de looptijd vordert.

Aflossen op basis van annuïteiten heeft ook nadelen

Geld lenen voor een woning heeft natuurlijk ook nadelen. Niet alleen kost het u altijd geld maar u bent pas volledig eigenaar van een woning als u de hypotheeksom heeft afgelost. Tot die tijd is de bank in principe mede-eigenaar. Een hypotheek waarbij u maandelijks een annuïteit aflost heeft de volgende nadelen:

Nadelen:

1. Uw maandlasten worden hoger naarmate de looptijd vordert. We spreken in dit geval over de netto maandlasten. U gaat namelijk in de toekomst meer aflossing betalen terwijl u minder rente betaalt. U profiteert dus steeds minder van de hypotheekrenteaftrek.

2. Naarmate de looptijd is gevorderd, zijn er steeds minder mogelijkheden om te profiteren van fiscale voordelen.

Belasting betaalt mee aan de rente annuïteiten hypotheek!

De Belastingdienst maakt het voor woningeigenaren wel degelijk leuker! Zo betalen zij mee aan de hypotheekrente die u moet betalen. Dat doet de Belastingdienst in de vorm van de hypotheekrenteaftrek. Dit is een subsidie op kopen. Maar de aflossing moet u helemaal zelf betalen.

Naarmate de looptijd vordert, betaalt u steeds minder rente en meer aflossing. Het komt erop neer dat u maandelijks steeds wat minder geld terugkrijgt van de Belastingdienst.

Uw annuïteitenhypotheek berekenen

Bent u benieuwd naar de netto- en bruto maandlasten voor uw annuïteitenhypotheek die u wilt afsluiten? Vraag dan een adviesgesprek aan bij een willekeurige bank. Zij kunnen u informeren over de maandlasten van deze hypotheekvorm.

Een annuïteitenhypotheek is in principe geschikt voor iedereen. U moet er wel rekening mee houden dat de netto maandlasten in de toekomst gaan stijgen, omdat u meer aflossing gaat betalen en minder rente (dus minder renteaftrek). Juist daarom is het belangrijk dat uw inkomen toekomstbestendig is.

Natuurlijk kan niemand in de toekomst kijken. U niet, wij niet en de bank ook niet. Sommige risico’s moeten simpelweg genomen worden. Maar als u voor absolute zekerheid wilt kiezen, dan is de lineaire hypotheek wellicht voor u een geschiktere vorm.

Wat kan u maximaal lenen voor een woning?

In 2017 kan u nog tot 101% van de taxatiewaarde van een woning lenen. In 2018 is dat nog maar 100%. In de praktijk betekent het dat u veel eigen geld moet inbrengen. Naast de kosten van de woning betaalt u nog KK (Kosten Koper). Dit bedrag kunt u niet meer laten meefinancieren. Bereken op Leningen.nl wat uw maximale hypotheek is. Banken houden voor de berekening van uw maximale hypotheek rekening met veel factoren zoals:

uw gezinssituatie;
de hoogte van het inkomen;
het soort dienstverband;
uw leeftijd en opleiding;
eventuele schulden;
eventuele alimentatie;
uw leenhistorie;
et cetera…

Aflossingsvrije hypotheek oversluiten naar annuïteitenhypotheek

U wilt uw aflossingsvrije hypotheek omzetten en dus oversluiten naar een annuïteitenhypotheek? Onder bepaalde voorwaarden is dat mogelijk. Informeer eens bij een bank naar de voorwaarden en de mogelijkheden. Houd er rekening mee dat u eigen geld moet inbrengen bij het oversluiten van deze hypotheek. Want mogelijk kunt u een minder hoge hypotheek afsluiten vanwege de strengere leennormen die vanaf 2013 zijn ingevoerd.

Verschil annuïteiten- en lineaire hypotheek

Er zijn een aantal verschillen tussen deze 2 leenvormen. Overeenkomsten van de beide hypotheeksoorten is echter dat u tijdens de looptijd altijd aflost. Op de einddatum van de hypotheekovereenkomst is uw woning dan ook afbetaald.

Een belangrijk verschil tussen de annuïteiten- en lineaire hypotheek is dat de lineaire hypotheek per saldo goedkoper is. U lost deze namelijk sneller af. Daardoor betaalt u dus automatisch minder rente over het geheel. Aan het begin van de looptijd zijn de netto kosten echter het hoogst. U lost dan namelijk het meeste af.

Direct adviesgesprek aanvragen en goedkope hypotheek afsluiten

Vraag via onze website Leningen.nl een adviesgesprek aan bij een bank van uw voorkeur. Vraag desnoods eerst een aantal hypotheekoffertes aan bij verschillende banken en vergelijk deze op basis van de hypotheektarieven en voorwaarden.