Becam

Becam is een Nederlandse organisatie, die zich richt op het adviseren van consumenten bij het afsluiten van kredieten. Zelf verstrekt Becam geen kredieten, waarmee de werkwijze van deze organisatie afwijkt van die van kredietverstrekkers.

Naar eigen zeggen is Becam voornamelijk gespecialiseerd in het oversluiten van leningen, wat interessant kan zijn om uw maandlasten te verlagen. Naast de mogelijkheid om uit te laten zoeken of een lening oversluiten interessant voor u kan zijn, helpt Becam u ook bij het afsluiten van verschillende andere soorten leningen. Denk aan een doorlopend krediet of een persoonlijke lening.

Om de goedkoopste optie te vinden bij een kredietaanvraag, werkt Becam samen met verschillende Nederlandse kredietverstrekkers. Hierbij kijkt Becam niet alleen naar de grote Nederlandse banken, maar ook naar gespecialiseerde kredietaanbieders. Vaak is de rente bij het afsluiten van een lening lager bij deze gespecialiseerde kredietverstrekkers, dan bij de bank. Dit maakt het interessant om deze opties te bekijken!

Oversluiten op advies van Becam

Het oversluiten van een bestaande lening is interessant op het moment dat een andere kredietverstrekker een lagere rente aanbiedt dan uw huidige kredietverstrekker momenteel doet. Bij het oversluiten van uw huidige lening leent u het nog af te lossen bedrag bij een andere kredietverstrekker. Met dit nieuwe krediet is het mogelijk om uw lopende lening in een keer af te lossen. Hiermee zullen uw maandlasten afnemen, omdat uw nieuwe lening tegen een lagere rente kan worden afgelost.

Of het oversluiten van een lening ook voor u interessant is, kan Becam voor u bepalen. Het is niet per definitie zo dat wanneer een andere kredietverstrekker een lagere rente aanbiedt, het oversluiten van uw lening rendabel is. Dit hangt onder meer samen met de hypotheekvorm die u bij het afsluiten van uw lopende lening afgesloten heeft. Maak gebruik van de besparingscheck op de website van Becam om te berekenen of het oversluiten van uw bestaande lening interessant voor u kan zijn.

Advies over leningen van Becam

Als kredietbemiddelaar helpt Becam u graag bij het vinden van de goedkoopste oplossing bij het afsluiten van een lening. U kunt hierbij kiezen tussen een persoonlijke lening en een doorlopend krediet. Het is van verschillende aspecten afhankelijk welk type lening het beste bij u past. Zo is een persoonlijke lening vooral interessant wanneer u een eenmalige grote uitgave moet doen. Denk aan een verbouwing binnen uw woning, de aanschaf van een nieuwe auto, enzovoorts.

Met een doorlopend krediet kunt u iedere maand een nieuwe lening afsluiten, tot een vooraf vastgesteld maximum. Daarbij lost u iedere maand een deel van de reeds afgesloten leningen en bijbehorende opgebouwde rentekosten af. Op die manier heeft u iedere maand geld om uw rekeningen en andere vaste kosten te kunnen bekostigen.

Bij een doorlopend krediet heeft u te maken met een variabele rente. Dit kan ertoe leiden dat uw maandlasten iedere maand anders zijn. Of een doorlopend krediet interessant voor u is, kunt u laten berekenen door de adviseurs van Becam. Een advies kunt u online aanvragen bij deze kredietbemiddelaar.

0 comments… add one

Leave a Comment

Previous Post:

Next Post: