Beleggingshypotheek

Heeft u een beleggingshypotheek of bent u benieuwd of u deze nog kan afsluiten? We hebben interessante informatie over beleggingshypotheken voor u op een rijtje gezet. Het doornemen daarvan kost u hooguit 5 – 10 minuten. Daarna bent u in staat om enkele belangrijke beslissingen zelf te nemen. Maar doe dat alleen met toestemming van uw hypotheekadviseur. Want de beleggingshypotheek is een relatief ingewikkelde hypotheekvorm. Kleine wijzigingen in een situatie kunnen al gauw tot grote veranderingen leiden.

Uitleg over de beleggingshypotheek

Het is belangrijk om te weten dat de term beleggingshypotheek wordt gebruikt voor verschillende hypotheeksoorten. U komt er op deze pagina achter voor welke hypotheekvormen de leenterm gebruikt wordt. Zo ontstond er in 2006 veel ophef rond Nederlandse beleggingsverzekeringen.

Deze verzekeringen moesten houders van beleggingshypotheken verplicht afsluiten en deze bleken zeer complex en duur te zijn. Bij een beleggingshypotheek hoeft de houder tijdens de looptijd niets af te lossen. Met de opbrengst van een belegging kan het hypotheekbedrag op het einde van de looptijd (deels) worden afgelost.

Nadelen hypotheek belegging:

 • U loopt veel beleggingsrisico.
 • Het is daarom onzeker of u voldoende kapitaal opbouwt om af te kunnen lossen.
 • Starre fiscale regels bij KEW en BEW.
 • Dure overlijdensrisicodekking (overlijdensrisicoverzekering kunt u daarom beter los afsluiten).
 • Hoge afkoopkosten (!).
 • Zowel bij oude als nieuwe beleggingshypotheken kan geen hoger hypotheekbedrag worden aangevraagd.

Wel of geen vermogensrendementsheffing?

Een oudere ‘belegging hypotheek’ kan nog steeds vallen onder de fiscale overgangsregelingen voor het aflossen van een eigenwoningschuld. Heeft u deze hypotheek afgesloten vóór 1 januari 2013? Dan hoeft u géén ‘vermogensrendementsheffing’ af te dragen over het vermogen dat u opbouwt of heeft opgebouwd.

Profiteren van hypotheekrenteaftrek met oude beleggingshypotheek

Heeft u een ‘oude’ beleggingshypotheek? Heeft u deze aangevraagd vóór 1-1-2013? Dan kan uw huidige beleggingshypotheek nog gewoon vallen onder de overgangsregeling voor het aflossen van een eigenwoningschuld. U kunt gewoon profiteren van de huidige hypotheekrenteaftrek. Wél wordt de hoogte van die aftrek voor alle hypotheeksoorten stapsgewijs teruggebracht naar maximaal 37% in 2023.

Jaarlijks minder renteaftrek voor alle hypotheken

Vanaf 2020 kunt u in de drie opeenvolgende jaren telkens 3 procentpunt minder hypotheekrente aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit zal met name voor de hogere inkomens veel geld kosten. Let op: Keert uw beleggingspolis geld uit? Dan verliest u als houder van een beleggingshypotheek direct het recht op renteaftrek en wel voor een geldbedrag dat gelijk is aan die uitkering.

Voor nieuwe beleggingshypotheken (afgesloten na 1-1-2013) is het niet mogelijk om hypotheekrenteaftrek toe te passen. Op de website van de Belastingdienst leest u meer over de ‘Wet herziening fiscale behandeling eigen woning’.

Verschillende vormen beleggingshypotheken

Zoals we al schreven, zijn er meerdere vormen van hypothecaire leningen die als beleggingshypotheek door het leven gaan. Dat zijn leningen met beleggingen in een z.g. kapitaalverzekering en leningen met verpand effectendepot of belegrekening. De verschillende beleggingshypotheken maken in elk geval gebruik van vormen van beleggen. Ze verschillen van elkaar in de manieren waarop er wordt belegd.

Manieren waarop kan worden belegd?

Er zijn meerdere soorten beleggingshypotheken waarbij op een verschillende manier kan worden belegd en wel als volgt:

 1. Effectenhypotheek: Belegging in losse effecten middels een effectendepot;
 2. Bankspaarhypotheek: Belegging in beleggingsfondsen d.m.v. een beleggingsrekening;
 3. Beleggingspolishypotheek: Beleggen in beleggingsfondsen en wel via een beleggingsverzekering.

Nieuwe hypotheekvorm met beleggen afsluiten niet meer mogelijk

Wilt u een nieuwe hypotheek in beleggingsvorm afsluiten? U kunt deze nog wel afsluiten maar hebt dan geen recht meer op hypotheekrenteaftrek. Volgens de nieuwe leennormen die de overheid heeft ingesteld, heeft u bij een nieuwe hypotheek alleen recht op hypotheekrenteaftrek indien de lening nog tijdens de looptijd annuïtair of lineair wordt afgelost.

Bij alle hypotheekvormen waarbij u met beleggen kapitaal opbouwt, lost u pas op het einde van de looptijd de hypotheek af en wel met het beleggingskapitaal.

Bestaande beleggingshypotheek oversluiten

Heeft u een oude beleggingshypotheek en heeft u deze afgesloten voordat de nieuwe regels van de hypotheekrenteaftrek ingingen? Dan kunt u deze bestaande beleggingshypotheek oversluiten naar een andere aanbieder binnen de regels van de hypotheekrenteaftrek. U kunt de hypotheek overzetten naar een andere woning of naar een andere bank.

U kunt echter uw aflossingsvrije hypotheek niet verhogen. Als u een huidige hypothecaire beleggingslening wilt meenemen naar een nieuwe woning, dan kan u voor een verhoging van het hypotheekbedrag een kleine lineaire- of annuïteitenhypotheek aanvragen. Over dat nieuwe hypotheekbedrag kunt u 30 jaar hypotheekrenteaftrek toepassen.

Beleggingshypotheek aflossen

Beleggingshypotheken zijn nogal risicovolle producten. Het is immers nooit zeker wanneer u de beleggingshypotheek volledig kan aflossen. Dat heeft vooral te maken met het beleggingsrisico dat u neemt. Erg onzeker is het rendement op de beleggingen. Het opgebouwde kapitaal van de beleggingsverzekering, het effectendepot of de beleggersrekening kan aan het einde van de looptijd onvoldoende zijn.

Het is mogelijk dat er daarom aan het einde van de looptijd een restschuld overblijft. Om dit risico zoveel mogelijk te beperken, is het verstandig om zo nu en dan een klein gedeelte van het hypotheekbedrag af te lossen. Niet alleen betaalt u dan wat minder rente, óók is de kans dat u met een restschuld blijft zitten minder groot.

Ondanks onze scepsis ten aanzien van het kapitaal en het aflossen, is er ook nog een kans op een hoger kapitaal dan u nodig heeft voor de aflossing. Laten we daarom dit artikel beëindigen met een positieve noot: de voordelen!

5 voordelen beleggingshypotheek:

 • De mogelijkheid bestaat dat u een meer kapitaal opbouwt dan u nodig heeft voor de aflossing.
 • U kunt belastingvrij opbouwen bij BEW of KEW beleggingen.
 • Bij oude hypotheken blijft u recht houden op de maximale hypotheekrenteaftrek.
 • Bij deze hypotheekvorm op basis van beleggen is een overlijdensrisicodekking c.q. verzekering inbegrepen.
 • U kan eventueel bestaande beleggingen meeverhuizen naar een andere bank bij het oversluiten.