Beperking boete bij het oversluiten van hypotheken

Eindelijk was het dan zover: De boetes bij het oversluiten van een hypotheek werden vorig jaar aanzienlijk beperkt. Banken hoeven echter de nieuwe regels omtrent de hoogte van de boetes niet toe te passen met terugwerkende kracht. Dat schrijft de Telegraaf vandaag. 

Hogere boeterentes van vorig jaar niet terug te vorderen in 2017

Het bedrag dat banken bij consumenten in rekening mogen brengen, is sinds juli 2016 flink beperkt. Deze nieuwe boeteregels zijn echter niet van toepassing op boetes die voor die tijd zijn geïnd. Zo legde een consument een geschil met zijn bank voor aan het Kifid. Dit is de geschillencommissie Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Deze consument loste net voordat de nieuwe boeteregels van kracht gingen zijn hypotheek af. In juni 2016 namelijk. Hij moest daarvoor een boete betalen.

Vordering afgewezen door geschillencommissie

Echter wees de geschillencommissie zijn vordering af, aangezien de nieuwste regels omtrent de boeterente pas in werking traden op 14 juli 2016. Heeft u echter op of na 14 juli 2016 uw hypotheek overgezet naar een andere aanbieder? Dan hoefde u fors minder boeterente te betalen.

Banken vragen jarenlang te hoge vergoedingen voor hypotheek oversluiten


Diverse organisaties zoals ‘Oversluitclaim’ betwisten de uitleg van de geschillencommissie Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Zij vinden dat banken al jarenlang veel te hoge vergoedingen voor het oversluiten van hypotheken vragen. Is dat ook uw mening? Neem dan contact op met deze claimorganisatie. Zij verzamelen namelijk zoveel mogelijk informatie van ‘gedupeerden’. Daarmee proberen ze een collectieve claimprocedure tegen de banken te starten. Overigens kunt u tegen de uitspraken van het Kifid nooit in beroep gaan. Alleen partijen/organisaties hebben de mogelijkheid om een geschil met het Kifid voor te leggen aan de rechter.

Boeterente berekening hypotheken in 2017

Wilt u uw huidige hypotheekcontract openbreken? En laat het einde van de rentevasteperiode nog even op zich wachten? De kosten zijn dan meestal hoger dan het rentevoordeel. Op diverse websites kunt u een boeterente berekening doen. Daarvoor moet u uw oorspronkelijke hypotheeksom invullen, het openstaande hypotheeksaldo en de einddatum van de rentevasteperiode. Tevens vult u in welk percentage u boetevrij mag aflossen en tegen welke hypotheekrente u nu leent. Vul ook in de nieuwe hypotheekrente die uw nieuwe hypotheekverstrekker rekent.

Comments on this entry are closed.