De blijverslening voor ouderen is een sigaar uit eigen doos?

Is de ‘blijverslening’ voor ouderen een sigaar uit eigen doos? Vorige week kwamen ongeveer 30 dertig ouderen bijeen op een informatiebijeenkomst van de gemeente Lelystad. Tijdens de bijeenkomst werden de geïnteresseerden geïnformeerd over de zogenoemde blijverslening.

Wat is een blijverslening?

Een blijverslening is een speciale lening die ouderen kunnen aanvragen. Daarmee kunnen ze aan hun woning aanpassingen doen. Daardoor is het mogelijk om langer in een woning te blijven wonen. De komende twee jaren zal Lelystad hier 2 miljoen euro voor uittrekken. Daar zijn de wethouders en het college van burgermeester overeengekomen.

Overheid wil senioren langer zelfstandig laten wonen

De overheid richt haar beleid erop dat ouderen langer zelfstandig in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Onderzoeken tonen aan dat senioren dat zelf ook graag willen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dan wel dat de woningen daarvoor geschikt moeten worden gemaakt. Het beleid van de overheid is dus gericht op meer levensloopbestendige woningen. De lening blijkt wel nodig te zijn. Want lang niet alle ouderen met een eigen woning beschikken over voldoende spaargeld en kunnen dus niet de noodzakelijke aanpassingen doen. Senioren kunnen vaak geen renovatielening bij de bank afsluiten.

Sigaar uit eigen doos?

De meeste mensen die aanwezig waren op de bijeenkomst, die zagen wel iets in de blijverslening. Maar niet iedereen reageerde positief. Zo vonden sommige aanwezigen deze lening een sigaar uit eigen doos. Als voorbeeld haalde een Lelystedeling een traplift aan: “Waarom een traplift kopen als ik er ook eentje via de Wmo gratis kan krijgen”? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. En daar valt natuurlijk iets over te zeggen.

Mia Buddingh (werkzaam bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) is van mening dat deze lening met name bedoeld is om de veiligheid en het comfort te verhogen. Zo kunnen oudere mensen langer in hun woning blijven wonen. Op die manier investeren ze in zichzelf. Het gaat niet alleen maar om trapliften maar er zijn talloze andere slimme oplossingen waardoor ouderen langer in staat zijn om in hun woning te blijven zitten, en waarvoor toch echt een lening noodzakelijk is. Ze denkt daarbij aan aangepaste badkamers en toiletten, beveiliging, slimme verlichting et cetera.

0 comments… add one

Leave a Comment