Consument steekt zich in 2017 weer dieper in schulden

De Nederlander heeft de smaak duidelijk te pakken. Want het aantal aanvragen van consumptieve kredieten steeg dit jaar (en met name in het derde kwartaal) explosief! Consumenten zijn geneigd sneller geld te lenen. Schroom om zich dieper in de schulden te steken is er blijkbaar niet meer bij. De cijfers spreken boekdelen…

Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland

De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland laat aan de financiële Telegraaf weten dat er waarschijnlijk veel meer leningaanvragen zijn van Nederlandse consumenten vanwege het toenemende vertrouwen. De economie doet het sinds jaren weer zó goed en de leenrente staat zó laag, dat het kennelijk een reden is om weer sneller bij de bank aan te kloppen voor een lening.

Ook Ambtenarenlening registreert recordaantal kredietaanvragen

Net zoals de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland merkt ook kredietverstrekker Ambtenarenlening dat er meer kredieten worden afgesloten. Deze kredietverstrekker verstrekt uitsluitend leningen aan ambtenaren en aan medewerkers van semi-publieke instanties.

Ambtenarenlening

Zij verschaften in het derde kwartaal (2017) ook al veel meer nieuwe kredietaanvragen. Apart is dat wel. Want normaliter worden er, volgens Ambtenarenlening, met name in de eerste 2 kwartalen leningen aangevraagd. In het derde kwartaal neemt het aantal aanvragen langzamerhand af. Het aantal aanvragen van leningen steeg in het derde kwartaal dit jaar met 40 % (in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar).

Recordbedrag leningen in 2016 overschreden in 2017


Vermoedelijk zullen er tegen het eind van 2017 al veel meer kredieten zijn aangevraagd dan in 2016. In 2016 eindigde de teller op 2.1 miljard euro. In de eerste twee kwartalen van 2017 werden er al meer leningen verstrekt dan in de eerste twee kwartalen van vorig jaar.

Extreem lage rente speelt volgens Richard Jägers zeker mee

Zoals we al vermeldden, neemt het consumentenvertrouwen toe. Dat heeft voornamelijk te maken met de economie die weer als vanouds draait. Men durft zich weer in de schulden te steken. Maar volgens Richard Jägers moet ook absoluut gewezen worden naar de enorm lage rentes. Mensen willen nu nog goedkoop geld lenen. Wie zegt dat dit nog mogelijk zal zijn in 2018?

0 comments… add one

Leave a Comment