Er is minder vraag naar kredieten bij de BNG Bank

Op 28-8-2017 lazen wij op de website van de BNG Bank, dat er minder vraag naar langlopende kredieten is. Dit is met name het geval bij Nederlandse gemeenten en zorginstellingen maar ook bij woningcorporaties.

De BNG Bank zag het aantal nieuwe kredieten in de eerste 6 maanden van dit jaar enorm dalen. Namelijk tot 4,4 miljard euro. In de eerste helft van 2016 werd in totaal voor 4,7 miljard euro aan nieuwe kredieten afgesloten. Een flinke daling dus.

Concurrentie van institutionele beleggers

Het relatief grote marktaandeel van de BNG Bank is licht afgenomen in vergelijking met de jaren daarvoor. De oorzaak? Meer concurrentie van de z.g. institutionele beleggers. Ook is er meer concurrentie door toenemende initiatieven van het Europese Fonds voor strategische investeringen en van de Europese Investeringsbank. Mede door deze factoren blijft de vraag naar kredieten ook in de resterende maanden van 2017 afnemen.

Toch boekt de bank meer winst


Opmerkelijk is het wel: Minder kredietverstrekkingen maar toch bijna een verdubbeling van de nettowinst van deze bank… De nettowinst is nl. gestegen tot plus minus 242 miljoen euro. Dit vanwege lagere financieringskosten waardoor het renteresultaat flink steeg. Het is ten opzichte van vorig jaar tot nu toe een stijging van plus minus 31 miljoen euro. Ook het ECB (Europese Centrale Bank) zorgde voor een veel beter resultaat. Zij kopen te dure leningen op. De lange rentetarieven zijn tevens gestegen. Dit alles bij elkaar zorgt voor een beter resultaat.

Ook een krediet afsluiten?

Wilt u ook een krediet afsluiten? Via Leningen.nl kunt u meerdere consumptieve kredieten van verschillende aanbieders met elkaar vergelijken. Vergelijk bijvoorbeeld een persoonlijke lening met een lang rentetarief (vaste rente). Of sluit een doorlopend krediet af. Omdat de rentes nu nog laag staan, leent u in 2017 nog goedkoop geld. Bij het doorlopend krediet is de rente variabel. Als de marktrente stijgt, dan kan u met deze leenvorm uiteindelijk duurder uit zijn.

Comments on this entry are closed.