Wat gaat er op hypotheekgebied in 2018 zoal voor u veranderen?

Wij hopen dat 2017 voor u een goed jaar was. Zowel op gezondheidsgebied als op financieel gebied! Misschien dat u van plan bent om in 2018 van woning te wisselen. Of voor het eerst een woning te kopen. Op hypotheekgebied gaat er vanaf 2018 het een en ander voor u veranderen. In dit blog informeren we u over de 5 grootste veranderingen. Lees het aandachtig door, zodat u ook in 2018 weer de beste keuzes maakt en het nieuwe jaar goed begint!

Maximale hypotheek van 101% naar 100%

Als u in 2018 van woning wilt veranderen en een nieuwe hypotheek gaat aanvragen, of voor het eerst een woning koopt, dan moet u eigen geld inbrengen. De maximale hypotheek is vanaf 2018 nog maar 100% van de waarde van de woning. U kan dus alleen dat bedrag lenen wat de woning waard is. Alle bijkomende kosten zijn voor uw rekening. Zo moet u de KK (Kosten Koper) uit eigen zak betalen. Kosten voor het opknappen van de woning moet u ook zelf betalen. Die kunt u niet laten meefinancieren.

Meer geld lenen met Nationale Hypotheek garantie

 Sluit een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) af. U profiteert met een dergelijke vrijwel alleen maar van voordelen. Een klein nadeel is dat u eenmalig 1,0 procent over het hypotheekbedrag van een NHG hypotheek moet betalen bij het afsluiten. Daarnaast mag u in 2018 tot een maximaal bedrag van €265.000 lenen. Met een NHG hypotheek bent u er honderd procent zeker van dat het hypotheekbedrag past bij uw inkomen. En als u in de toekomst onverhoopt met een restschuld blijft zitten, dan wordt dat bedrag kwijtgescholden. Bovendien geven banken bij een hypotheek met NHG meestal korting op de hypotheekrente.

Verandering hypotheekrenteaftrek 2018

Een andere verandering op hypotheekgebied is dat de verlaging van de hypotheekrenteaftrek. op dit moment is de hypotheekrenteaftrek nog 50%. Dit wordt verlaagd naar 49,5% in 2018. Maar echt veel zult u hier waarschijnlijk niet van merken. Alleen de hogere inkomens (meer dan €68.507 p/j) gaan het merken. De mensen in die hogere belastingschijf worden echter gecompenseerd. Daar leest u hieronder meer over.

Minder eigenwoningforfait

Voor sommige mensen stijgen de woonlasten vanaf 2018. Zo wordt de hypotheekrenteaftrek verlaagd. Het Nederlands kabinet heeft besloten om het eigenwoningforfait te verlagen naar 0,60%. De verlaging van deze belasting op het bezit van een eigen woning is in het leven geroepen om vooral de hogere inkomens te compenseren.

Maximale hypotheek omhoog voor tweeverdieners

U hebt gelezen dat de veranderingen op hypotheekgebied in 2018 niet voor iedereen even gunstig uitpakken. Toch is er voor tweeverdieners ook iets positiefs te melden. Zij kunnen vanaf 2018 namelijk extra geld lenen voor een huis. Het tweede inkomen (dat is het laagste inkomen) wordt voor 70% bij de hypotheekaanvraag meegeteld.

0 comments… add one

Leave a Comment