Wat gebeurt er met een lening, krediet of hypotheek na overlijden?

U zult er op dit moment misschien weinig rekening mee houden, maar ook U zult vroeg of laat overlijden. En datzelfde geldt voor uw naaste familie. Maar weinig mensen zijn ervan op de hoogte wat er dan gebeurt met een lening bij overlijden… Tja, want hoe zit het met leningen van overledenen? Worden deze kwijtgescholden door de bank of worden deze automatisch overgeërfd?

Wij leggen u uit in welke situaties een hypotheek, doorlopend krediet of persoonlijke lening wel/niet overgenomen wordt door erfgenamen nadat de lener is gestorven. Tevens gaan we dieper in op overlijdensrisicoverzekeringen. Daarmee kunt u bepaalde risico’s in de toekomst afdekken.

Wat gebeurt er met een lening bij overlijden?

Een lening, krediet of hypotheek afsluiten doet u meestal voor een lange periode. Weinig mensen kijken bij het aangaan van schulden naar de mogelijke gevolgen op de langere termijn. Een ontslag, arbeidsongeschiktheid of, erger nog, overlijden ligt altijd op de loer. U wilt uw partner en kinderen niet opzadelen met een immense geldschuld, toch? En andersom wilt u ook geen schulden erven. Als er iemand komt te overlijden, dan moeten de nabestaanden plotseling voor de aflossing zorgen.

Maar er zijn gelukkig vele uitzonderingen! Alles hangt af van de voorwaarden waartegen geld is geleend. Ook het type lening bepaald in belangrijke mate in hoeverre schulden overgaan op familieleden.

Voorwaarden kwijtschelden schuld in geval van overlijden

Vaak worden persoonlijke leningen en doorlopende kredieten kwijtgescholden na overlijden. Wel is het opvallend dat het per bank of kredietverstrekker kan verschillen of een schuld wordt kwijtgescholden of niet. Iedere aanbieder hanteert daarvoor zijn eigen voorwaarden.

Soms wordt maar een gedeelte van een lening kwijtgescholden, of het bedrag wordt alleen kwijtgescholden indien de lener een bepaalde leeftijdsgrens heeft bereikt. We raden u daarom aan om bij het aanvragen van een financiering extra te letten op de voorwaarden die de aanbieder hanteert bij overlijdensgevallen.

Grote banken schelden lening vaker kwijt

We hebben de voorwaarden van de grotere geldbanken in Nederland eens goed doorgespit en wat blijkt? Grote banken in Nederland schelden een lening meestal kwijt bij het overlijden van de leningaanvrager. Geld lenen bij kleine banken of kredietverstrekkers is vaak voordeliger. Maar bij hen sluit u meestal NIET automatisch een overlijdensrisicoverzekering af. Dit is een betalingsbeschermer waarmee u het risico op een restschuld bij overlijden dekt.

Bij grote banken sluit u doorgaans WEL automatisch een overlijdensrisicoverzekering bij uw lening af. De kosten daarvan worden verwerkt in de rente. Overigens heeft een bank graag dat een dergelijke verzekering gekoppeld wordt aan een financiering. Dat geeft hen de zekerheid dat een lening hoe dan ook afgelost wordt. Ook op het moment dat de lener komt te overlijden.

Kwijtschelding persoonlijke lening of doorlopend krediet per bank/kredietverstrekker

We raden u aan om nog vóórdat u een persoonlijke lening of doorlopend krediet aanvraagt, per bank of kredietverstrekker te controleren hoe zij omgaan met een schuld bij overlijden. Elke bank en kredietverstrekker hanteert verschillende voorwaarden voor het kwijtschelden van leningen.

We hebben hieronder een duidelijk overzicht voor u gemaakt. Daarmee kunt u checken bij welke kredietverstrekker u geld kan lenen mét kwijtschelding van een lening bij overlijden. Let op: De voorwaarden kunnen maandelijks wijzigen.

Kwijtschelding JA/NEE?
KredietverstrekkerLening / KredietWordt kwijtgescholden?
ABN AmroDoorlopend krediet
Persoonlijke lening
JA
JA
FindioDoorlopend krediet
Persoonlijke lening
NEE
NEE
INGDoorlopend krediet
Voordeelkrediet
Persoonlijke lening
JA
JA
JA
RabobankHuis VoordeelKrediet
Doorlopend krediet
Persoonlijke lening
JA

JA
JA
QanderDoorlopend krediet
Persoonlijke lening
NEE
NEE
SNS bankDoorlopend krediet
JA
MoneYouDoorlopend krediet
Persoonlijke lening
NEE
NEE

Voorkom dat nabestaanden uw lening aflossen met de overlijdensrisicoverzekering

Als u een doorlopend krediet of persoonlijke lening afsluit, dan heeft u deze -als het goed is- binnen enkele maanden tot jaren afgelost. Maar wat gebeurt er precies als u tussentijds komt te overlijden? En hoe zit het als een familielid komt te overlijden en hij/zij nog een schuld heeft openstaan?

Bij de meeste grote banken wordt dit risico automatisch afgedekt d.m.v. een overlijdensrisicoverzekering. Meestal komt de schuld te vervallen of een groot gedeelte daarvan. In het schema van hierboven komt u erachter bij welke bank of kredietverstrekker u tegen dit risico standaard gedekt wordt. En is dat niet het geval?

Dan raden we aan om -vooral bij hogere leenbedragen- een aparte overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Omdat er verschillende soorten leningen zijn, zijn er tevens verschillende overlijdensrisicoverzekeringen.

Persoonlijke lening & annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

In Nederland kan men verschillende soorten leningen afsluiten. Zo heeft een persoonlijke lening weer hele andere eigenschappen dan een doorlopend krediet of een hypotheek. Zo lost u bij de persoonlijke lening (lening op afbetaling) maandelijks hetzelfde bedrag terug aan de kredietverstrekker. Deze maandtermijnen bestaan uit 2 componenten: een deel aflossing en een gedeelte rente. De schuld wordt dus elke maand kleiner en datzelfde geldt automatisch ook voor het rentebedrag dat u moet betalen.

Als uw kredietverstrekker (zie tabel) niet standaard een schuld bij overlijden kwijtscheld, dan is het verstandig om zelf een overlijdensrisicoverzekering bij uw persoonlijke lening af te sluiten. U kunt in dit geval het beste kiezen voor een ‘annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering’. De verzekeraar keert aan het begin van de looptijd een hoog bedrag uit. Naarmate de looptijd vordert, neemt het uit te keren bedrag alsmaar sterker af.

Annuïteitpercentage

U moet voor uw annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering zelf een annuïteitpercentage opgeven. Verzekeraars raden aan om de annuïteitpercentage te baseren op het rentepercentage van uw persoonlijke lening. Rondt het rentepercentage zo nodig naar boven af. Dan zit u sowieso safe. Overigens kunt u bij deze overlijdensrisicoverzekering alleen een bedrag door de verzekeraar laten dekken dat gelijk is aan het leenbedrag.

Doorlopend krediet & overlijdensverzekering

Net zoals bij een persoonlijke lening is er ook voor het doorlopend krediet een speciale overlijdensrisicoverzekering beschikbaar. Met een doorlopend krediet heeft u altijd wat geld achter de hand. Eenmaal afgeloste kredietbedragen mag u altijd weer opnemen. Bij dit consumptief krediet past de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering.

De verzekeraar keert bij deze verzekeringsvorm een vast geldbedrag uit. Het verzekerde bedrag mag niet hoger zijn dan het krediet dat u maximaal kunt opnemen. Het voordeel van deze overlijdensrisicoverzekering is dat u nooit onderverzekerd bent.

Overlijden partner en hypotheek op woning

Bij hypotheken worden bijna altijd overlijdensrisicoverzekeringen bij de bank afgesloten. Daarmee kunnen nabestaanden van de overledene de hypotheek verder aflossen of in ieder geval een gedeelte van… Een eventuele partner die achterblijft, kan in de woning blijven wonen. Informeer bij uw hypotheekadviseur wat er is afgesproken met de bank.

Als erfgenaam moet u overlijden melden aan de kredietverstrekker

In principe erft een erfgenaam (of gezamenlijke erfgenamen) altijd de schuld van de openstaande lening van de overledene. Tenzij de persoonlijke lening, het doorlopend krediet of de hypotheek afgelost wordt nadat de lener is overleden. U kunt dat allemaal nalezen in de voorwaarden van de betreffende aanbieder of in de leenovereenkomst.

Let op: U dient het overlijden WEL altijd te melden bij de bank of kredietverstrekker. Erfgenamen moeten in ieder geval de aflossing van een lening overnemen als de schuld niet automatisch wordt afgelost. Ook zijn ze verplicht om de rente door te betalen. In sommige gevallen is het echter mogelijk om een erfenis bestaande uit schulden te verwerpen. Daarover leest u hieronder meer.

Erfenis verwerpen

Als er iemand komt te overlijden, dan worden niet alleen de bezittingen overgedragen op de erfgenaam of gezamenlijke erfgenamen, maar ook eventuele schulden. Zo kan een lening ook als schuld worden gezien. Want dit bedrag moet vroeg of laat terug worden betaald. Het kan voor de erfgenamen per soort krediet of lening verschillen wat er bij een sterfgeval gebeurt. Zoals u nu weet worden veel leningen kwijtgescholden maar dan alleen als de overledene daarvoor verzekerd was.

Is dat niet het geval? Dan moet u als erfgenaam/nabestaande de schuld aflossen of de erfenis verwerpen. In het eerste geval kiest u er automatisch voor om de erfenis ‘zuiver te accepteren’. U accepteert de volledige erfenis, inclusief lopende leningen en/of andere schulden. In het laatste geval, dus bij een verwerping, maakt u als nabestaande geen aanspraak meer op het (volledige) nalatenschap. U erft dus niets. Ook geen schulden.

Tip:
Het is zéér verstandig om bij een zuivere acceptatie ALTIJD uit te zoeken hoe hoog de schulden waren/zijn van de overledene. Zijn deze hoog? Dan kunt u ook nog altijd kiezen voor een z.g. ‘beneficiaire acceptatie’. Dat wil zeggen dat u alleen het nalatenschap accepteert indien het vermogen dat overblijft positief is na aftrek van de schulden/leningen.

0 comments… add one

Leave a Comment