Geld lenen aan uw kind, hoe zit dat precies?

Bent u van plan om uw kind(eren) financieel vooruit te helpen? Sommige ouders schenken geld aan kinderen zodat ze een woning kunnen kopen, voor autorijlessen of zodat ze een bruiloft kunnen regelen. Maar u kan niet zomaar geld weggeven. Want dan krijgt u problemen met de Belastingdienst. Ze zien dit namelijk als een schenking. En over het geschonken bedrag bent u dan schenkingsbelasting schuldig. Uiteraard mag u wel geld uitlenen. Maar ook dan moet u zich houden aan bepaalde regels. Over de fiscale regels en geld lenen van ouders leest u meer op deze pagina.

Geld lenen aan kinderen, hoe gaat dat in zijn werk?

 U krijgt te maken met een aantal belastingregels als u een lening wilt verstrekken aan uw kind(eren). De Belastingdienst verplicht u bijvoorbeeld om over het uitgeleende geld een marktconforme rente te vragen. Als ouder voelt dat natuurlijk een beetje tegenstrijdig. Het liefst schenkt u geld en op een lening wilt u al helemaal geen rente heffen. Verdienen aan uw eigen kinderen, dat gaat tegen uw natuur in. Toch verplicht de Belastingdienst u dit.

Hoeveel rente moet u rekenen?

De Belastingdienst schrijft op haar website dat u aan uw kind(eren) een marktconforme rente rekenen. Maar hoeveel rente moet u rekenen? Hoe hoog is de marktconforme rente in 2017/2018? Voor een onderhandse lening rekent u minimaal 6% rente. Vraagt u minder dan dat? Dan ziet de Belastingdienst het als schenking en moet u schenkingsbelasting betalen.

Rente aftrekken

Natuurlijk kan uw kind de rente aftrekken van de inkomstenbelasting. Dat kan echter alleen als het met het geleende geldbedrag een woning aankoopt, een woning verbouwd of renoveert. De rente is aftrekbaar in box 1. De Belastingdienst schrijft verder dat de lening dan wel verplicht annuïtair of lineair binnen 30 jaar afgelost moet zijn.

Ontvangen rente schenken aan uw kind

U mag als ouder uiteraard de ontvangen rente weer als schenking doneren aan uw kind(eren). Iedereen mag jaarlijks een bedrag belastingvrij doneren. Vergeet niet om de lening aan uw kind te registeren bij de Belastingdienst! Dat doet u middels een contract en dan alleen als het leenbedrag wordt gebruikt voor de aankoop, renovatie of verbouwing van een huis.

0 comments… add one

Leave a Comment