Geld lenen kost geld

De slogan ‘Geld Lenen Kost Geld’ is natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) verplicht kredietverstrekkers die actief zijn in Nederland om consumenten te waarschuwen voor de gevaren van geld lenen.

Zo mogen ze financiële producten niet aanprijzen met leuzen zoals “goedkoop geld lenen” of “goedkoopste lening”. Want geld lenen, ja.. dat kost altijd geld. Goedkoop is lenen nooit.

Geld lenen kost geld (behalve bij vrienden…)

Tenzij u van vrienden of familie geld mag lenen tegen een kleine vergoeding, of zelfs gratis. Want echte vrienden willen natuurlijk niet aan u verdienen! In ieder geval zijn banken en geldverstrekkers verplicht om eerlijke leentarieven te vermelden. Bij het berekenen van geld lenen moeten zij de echte maandlasten en de totale kosten tonen.

Hoeveel kost geld lenen?

Maar hoeveel kost geld lenen u in de praktijk? Daar kan een leenadviseur u een verstandig antwoord op geven. Of u maakt gebruik van onze lening vergelijker om uw lening te berekenen. Hoeveel het geld lenen u straks kost is afhankelijk van nogal veel factoren. In het kopje hieronder nemen we al die factoren die bepalend zijn voor de ‘prijs’ van een lening met u door.

Een goedkope lening bestaat niet

Laten we er geen doekjes om winden: Een goedkope lening bestaat niet. Waarom niet? Omdat banken altijd letten op de persoonlijke en financiële situatie van de aanvrager. Ieder persoon is uniek en dat vraagt ook om een unieke beoordeling. Heeft leningen vergelijken dan geen zin? Natuurlijk wel! Door uw lening te vergelijken met meerdere aanbieders kan u wel degelijk de voordeligste leningaanbieder vinden. Maar dat betekent niet dat u goedkoop leent.

Kredietverstrekker lening berekenen

Kredietverstrekkers proberen u zo goed mogelijk te informeren over de kosten van lenen. Dat doen ze o.m. door u rekenvoorbeelden voor te schotelen. Of door een ‘online lening berekening module’ op de website te plaatsen. Maar een dergelijke leencalculator houdt geen rekening met al uw omstandigheden en toont soms zelfs té rooskleurige cijfers.

Rente geld lenen

Natuurlijk bepaald de rente bij geld lenen de uiteindelijk kosten. Maar juist die rente kan per individu bij 1 aanbieder verschillen. Geld lenen kredietverstrekkers stellen de rente namelijk vast op basis van:

1. De inkoopkosten van geld.
2. Een opslag die dient voor de winst.
3. Een risico opslag (daar komen we hieronder uitgebreid op terug).
4. De hoogte van het leenbedrag.
5. Een opslag voor alle andere kosten (administratie, reclame, personeel, et cetera).

Wat is een risico opslag?

De inkoopkosten van geld zijn voor vrijwel iedere Nederlandse bank gelijk. De verschillen daarin zijn niet groot. Datzelfde geldt voor het risico opslag aangezien kredietverstrekkers dezelfde normen hanteren. Een risico opslag is een opslag die banken berekenen aan klanten voor de risico’s die zij lopen bij het uitlenen van geld. Een bank loopt natuurlijk altijd het risico dat een lening, krediet of hypotheek niet meer afgelost wordt. Dat risico moet worden gecompenseerd en wel in de vorm van een opslag.

Duur geld lenen bij hoger risico

Die opslagen bewaren ze om dergelijke tegenvallers op te kunnen vangen. Omdat de risico’s niet gelijk zijn voor iedereen en klanten dus een minder of hoger risico kunnen vormen voor de bank, wordt de risico opslag per individu berekend. Daarom bestaat de goedkoopste lening ook niet. Wat in eerste instantie voordelig lijkt te zijn kan, bij een definitieve leenofferte, toch duurder uitvallen. Het risico opslag bepaald dus in belangrijke mate hoeveel geld lenen u kost.

Uw leeftijd bepaald het rentetarief

U weet nu dus dat het rentetarief dat de bank rekent in feite per persoon kan verschillen. De rente die u betaalt bestaat uit allerlei opslagen en kosten die de geldverstrekker maakt en doorberekend. Zo is uw leeftijd medebepalend voor de hoogte van de rente. Jongeren vormen automatisch een hoger risico en dus zal de kredietverstrekker dat in de kostprijs (lees: rente) meenemen.

Met name jongeren tot 27 jaar vormen een hoger risico. Maar ook voor ouderen (65+) is geld lenen doorgaans duurder. Zij verliezen immers na een bepaalde leeftijd een deel van hun inkomen en lopen meer kans om te overlijden tijdens de looptijd van de lening.

Inkomen, opleiding en dienstverband

Ook de hoogte van uw inkomen en het soort dienstverband bepalen mede het risicoprofiel. Mensen met een vast dienstverband kunnen doorgaans én meer lenen én geld lenen tegen een lager rentetarief. Iemand die niet gestudeerd heeft zal ook duurder lenen dan een persoon die een afgeronde HBO- opleiding heeft. Als u weinig verdient is uw maximale lening automatisch laag. Het kan zijn dat u geen lening kan afsluiten of dat u alleen een minilening kan afsluiten of een klein doorlopend krediet tegen een hoge rente.

Eigen woning? Dan lening korting!

U vormt voor een kredietverstrekker een minder hoog risico als u beschikt over vermogen in de vorm van een eigen koopwoning. De woning kan dan als onderpand dienen voor de lening. U ontvangt korting op de rente.

BKR-registratie en krediet aanvragen

Heeft u een negatieve BKR-registratie? Soms kan u dan wel geld lenen maar alleen tegen de hoogste rente. Omdat u kennelijk in het verleden betalingsproblemen heeft gehad, vormt u voor de bank een hoger risico. Zelfs wanneer de BKR codering bijna is verlopen en u sindsdien altijd netjes uw rekening heeft betaald… Een codering blijft 5 jaar zichtbaar voor alle banken en kredietverstrekkers in Nederland. Zij zijn verplicht uw BKR historie op te vragen bij Stichting Bureau Krediet Registratie als u een leningaanvraag indient.

Uw postcodegebied

Er zijn zelfs leningaanbieders die een risicoprofiel samenstellen a.d.h.v. bovenstaande factoren en daarbij ook nog eens rekening houden met de plaats en buurt waar u woont. In sommige Nederlandse wijken en buurten is het aantal wanbetalers namelijk hoger dan in andere delen van het land. Dus ja, mogelijk kost geld lenen extra geld als u in een buurt woont die niet goed aangeschreven staat!

Toch de goedkoopste lening of hypotheek afsluiten?

  • Zorg ervoor dat uw BKR-registratie verdwijnt en vraag dan pas een lening aan.
  • Bent u 26 of 27 jaar? Wacht dan eventjes met een lening afsluiten. U leent goedkoper bij een leeftijd vanaf 28 jaar bij de meeste kredietverstrekkers.
  • Zorg ervoor dat u geschoold bent. Volg een cursus in de avonduren of laat u bijscholen.
  • Heeft u uitzicht op een vast dienstverband? Laat uw baas een intentieverklaring ondertekenen. Dit bewijs stuurt u, samen met de overige documenten, toe naar de bank bij wie u de leningaanvraag doet.
  • Hypotheek afsluiten? Financier een gedeelte van de woning zelf. Dat wekt extra vertrouwen. De bank zal u misschien belonen met een lagere rente!