Geld lenen met BKR

Geld lenen met BKR mogelijk? We moeten u dan helaas teleurstellen. Want geld lenen met een negatieve codering is niet mogelijk bij reguliere geldverstrekkers. Alle banken en kredietverstrekkers in Nederland moeten verplicht uw kredietwaardigheid toetsen. Ze raadplegen daarvoor de gegevens die bij het BKR over u bekend zijn.

Zelfs de meest lichte BKR-registratie gooit roet in het eten. Voor het afsluiten van een nieuwe lening of hypotheek zult u moeten zoeken naar een alternatief. Geld lenen zonder BKR toetsing kan bijvoorbeeld bij de Gemeentelijke Kredietbank. Daarover straks meer informatie.

Waarom kan u geen geld lenen met een BKR codering?

Het spreekt eigenlijk wel een beetje voor zich dat u bij reguliere geldverstrekkers niet kunt lenen. U heeft niet voor niets een vermelding staan bij het BKR. De stichting Bureau Krediet Registratie is er juist om u te beschermen tegen overkreditering.

Vermoedelijk heeft u een BKR-registratie gekregen, omdat u zich in het verleden niet aan een of meerdere betalingsverplichtingen hebt gehouden. Een negatieve registratie krijgt men niet zomaar. Daar gaan eerst heel wat waarschuwingen aan vooraf. Een negatieve registratie blijft 5 jaar zichtbaar in het Centraal Krediet Informatiesysteem. Kredietverstrekkers gebruiken deze historie om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een lening.

Is de conclusie dat u géén gewone lening met BKR kan afsluiten?

Ja. Daar komt het inderdaad wel op neer. Leest u de Wet financieel toezicht (afgekort met ‘Wtf’) er maar eens zelf op na. Hierin is vastgelegd dat geen enkele geldverstrekker een lening mag verstrekken, voordat zij een toetsing in het CKI (Centraal Krediet Informatiesysteem) bij het BKR hebben gedaan.

Zij moeten in ieder geval de informatie uit dit systeem gebruiken. N.a.v. uw leenhistorie beslissen ze of u wel of niet in aanmerking komt voor een lening. Het BKR is er NIET om u het leven zuur te maken. Integendeel. Ze proberen u juist te beschermen tegen overkreditering…

Terugkomende op de vraag of u geld kan lenen met BKR. Waarschijnlijk doelt u op geld lenen zonder dat er daarvoor een toetsing bij het BKR wordt gedaan. Dat is wél mogelijk. Alleen is deze manier van lenen onverantwoord. Waarom? Dat leggen we u hieronder uit.

Geld lenen zonder BKR toetsing

Voordat we u verder informeren over een lening aanvragen zonder BKR-toetsing, moet u zich echt eens afvragen of dit voor u wel de beste oplossing is. Als uw huidige negatieve BKR-registratie bijna verlopen is, dan kunt u het beste nog even wachten met geld lenen. Vraag dan gewoon een lening aan zodra uw codering uit het informatiesysteem verdwenen is. U kunt dan ook goedkoper lenen. Maar daarnaast vindt een kredietregistratie plaats met een reden. Een registratie blijft 5 jaar staan.

5 jaar van bezinning en de financiën op orde krijgen

Gebruik die periode om al uw zaken weer op de rails te krijgen. Zorg voor voldoende inkomen en los uw huidige schulden af. Heeft u alle schulden afgelost en zou u prima een nieuwe lening kunnen afbetalen? Dan is geld lenen zonder Stichting BKR wellicht een oplossing.

Aanbieders van toetsingvrij lenen gebruiken mazen van de wet

Er zijn in Nederland een aantal aanbieders bij wie u kan aankloppen voor geld lenen zonder BKR-controle. Men checkt dus niet uw gegevens bij Stichting Bureau Krediet Registratie te Tiel.

Geld lenen zonder BKR niet altijd zonder risico

Wie zijn wij om het u af te raden met dergelijke partijen in zee te gaan…. Maar wees wel erg op uw hoede en vooral voorzichtig. U leent geld bij een partij die de mazen van de wet gebruikt om geld lenen zonder toetsing mogelijk te maken. En daarvoor berekenen ze veel kosten door naar de klant. Dat bent u in dit geval.

Torenhoge leenrente…

Omdat veel consumenten koste wat het kost toch geld willen lenen, kunnen deze aanbieders een extreem hoge rentevergoeding vragen. Is het dat u allemaal waard? Of kan een nieuwe lening nog wel even wachten… Als u geld nodig heeft om oude schulden af te kunnen lossen, dan raden we u aan om eens een afspraak te maken met de Gemeentelijke Kredietbank.

In vrijwel iedere grotere gemeente in Nederland is een dergelijke kredietbank aanwezig. Zij verstrekken in bepaalde gevallen goedkope leningen aan mensen met schulden. Met een lening van deze bank kunt u alle (kleine) schulden samenvoegen tot 1 grote lening. Hebt u echter maar een klein beetje geld nodig, bijvoorbeeld om een korte periode financieel te kunnen overbruggen? Dan kan u een minilening aanvragen. Ook al heeft u een negatieve BKR-codering.

Goedkoop lenen bij de Gemeentelijke Kredietbank zonder BKR-check

Heeft u schulden en bent u het overzicht totaal kwijt? Als u meerdere kleine leningen hebt afgesloten en steeds meer moeite heeft met het tijdig aflossen daarvan, dan biedt wellicht een lening van de Gemeentelijke Kredietbank uitkomst! Zij stellen voor u weer orde op zaken…

Ze helpen u met het wegwerken van schulden en informeren u over het voorkomen van schulden in de toekomst. Uw toekomst ziet er straks, dankzij deze instelling, weer gezonder uit. Het is soms mogelijk om bij deze bank 1 nieuwe lening af te sluiten, waar al uw huidige schulden in worden ondergebracht. Lekker overzichtelijk dus! En u leent ook nog eens geld tegen een lage rente.

Minilening voor klein geldbedrag met korte looptijd

De AFM (Autoriteit Financiële Markten) en Stichting BKR zijn verre van blij met aanbieders van minileningen zoals Ferratum. Ook zij gebruiken de mazen van de wet en bieden piepkleine kredieten (vanaf 100 euro tot maximaal 1.500 euro) aan tegen hoge rentes.

Dit soort leningen zijn in trek bij consumenten die elders geen lening kunnen afsluiten. Als u tijdelijk een beetje geld nodig heeft en bij banken niet kunt lenen, dan zou u een minilening kunnen aanvragen. U moet een dergelijk krediet binnen 62 dagen terugbetalen.