Gemeente Arnhem reageert afwijzend op de berichtgeving van programma Kassa over woekerrentes

De gemeente Arnhem heeft deze week gereageerd naar aanleiding van het televisieprogramma Kassa, waarin werd gesuggereerd dat de Gelderse gemeente woekerrentes rekent over de leningen via de sociale kredietbank. Deze leningen worden verstrekt aan huishoudens die in de bijstand zitten. Wethouder Gerrie Elfrink doet het een en ander uit de doeken in een interview. In het televisieprogramma dat vorige week werd uitgevonden, werden alle rentes van de sociale kredietbanken in Nederland op een rij gezet.

Geld lenen vreselijk duur bij gemeentelijke kredietbanken

Het bleek dat maar liefst 132 Nederlandse gemeenten voor geld uitlenen via een sociale kredietbank de maximale rentepercentages (14%) rekenen. Bij die gemeenten zit, volgens Kassa, ook de sociale kredietbank Gelderland. Deze bank verzorgt de leningen voor de gemeente Arnhem. In het VARA-programma Kassa werd een beeld geschetst waarbij Nederlanders met een bijstandsuitkering het vel over de oren werd getrokken. Wethouder Gerrie Elfrink stoorde zich aan de uitlatingen die in het tv-programma Kassa werden gedaan. “Beneden peil”, dat vindt hij van het niveau van de televisie-uitzending.

Makkelijk scoren


Volgens de Arnhemse wethouder scoort het programma wel erg gemakkelijk met een valse en bovendien vereenvoudigde beeldvorming. Zo leggen ze niets uit over de leningen van andere gemeenten die daarvoor lagere rentes hanteren. Ze “scheren gewoon alles over één kam”. En dat terwijl de gemeente Arnhem géén rente rekent voor geldleningen die zijn bedoeld voor mensen die in de bijzondere bijstand zitten. Veel andere gemeenten rekenen voor dat soort kredieten wél een rente. Zo worden de feiten verdraaid door alleen maar de maximale rentes naast elkaar te zetten. Daarnaast geldt het maximale rentetarief nooit voor huishoudens die een minimuminkomen hebben. Zij betalen een rente van maximaal 9,5% en ontvangen korting met een z.g. ‘Gelrepas’ die de gemeente aanbiedt.

Aflopende leningen

Arnhem verstrekt overigens geen doorlopende kredieten meer aan maar alleen nog persoonlijke leningen. Anders worden mensen verleid om geld te blijven opnemen. Terwijl een sociaal krediet juist bedoeld is om huishoudens van de schulden af te helpen. Een sociaal krediet is dus een noodlening.

0 comments… add one

Leave a Comment