Gemeente Berg en Dal gaat starterslening van 30.000 euro verstrekken

Woont u in de gemeente Berg en Dal, bent u starter en ziet het er naar uit dat u niet voldoende geld kan lenen voor een woning in de vorm van een hypotheek? Dan hebben we goed nieuws voor u. Want de gemeente Berg en Dal doet u een handreiking en biedt sinds kort startersleningen aan tot €30.000. Daarmee kunt u de maximale hypotheek aanvullen en mogelijk toch een woning kopen.

Banken stellen strenge eisen aan de koopgrage starter

Starters kunnen steeds moeilijker aan een hypotheek en dus een woning komen. Met name de starters tot 27 jaar hebben het lastig. Zelf moet deze categorie kopers eigen geld aanbrengen. Veel jongere kopers kunnen dat niet en daarvoor maakt de gemeente Berg en Dal geld vrij, via de SVn.

Meer doorstroming


In de eerste plaatst biedt het natuurlijk starters de ideale kans om toch te kunnen kopen. Maar de gemeente heeft een diepliggender doel en dat is de doorstroming te bevorderen in de huursector en koopsector in de gemeente. Het is bekend dat een extra lening voor starters vrijwel altijd een merkbaar effect heeft op de doorstroming op de woningmarkt maar óók op de bouwsector. Er moeten immers meer woningen worden gebouwd om aan de vraag te kunnen voldoen.

500.000 euro in het fonds voor startersleningen

De gemeente stopt, zoals het nu lijkt, 500.000 euro in het fonds dat het ‘fonds starterslening’ wordt genoemd. De leningen mogen worden terugbetaald met een klein beetje rente. Dit kost Berg en Dal dus geen geld. Het geld dat terugvloeit in het fonds kan worden gebruikt voor het verstrekken van meer leningen voor starters. Waar komt het geld zo snel vandaan? De 5 ton wordt gehaald van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Veel starters wonen noodgedwongen thuis

De cijfers liegen er niet om. Veel starters wonen namelijk nog min of meer gedwongen thuis: 47 procent. En het andere deel huurt: 53 procent. Overigens kan u als starter in de gemeente Berg en Dal tot maximaal 30.000 euro lenen.

Voorwaarden

Niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. U moet daarvoor minimaal 1 jaar wonen in deze gemeente en uw toekomstige woning mag niet meer waard zijn dan €215.000.

0 comments… add one

Leave a Comment