Gemeentelijke lening voor lagere inkomens zodat een woning kan worden aangekocht

Mensen met een laag inkomen kunnen wellicht binnen afzienbare tijd toch een woning kopen in de gemeente Amsterdam. Er zou een speciale lening moeten komen voor iedereen met een beperkt inkomen, aldus de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA). Die lening moet door de gemeente worden verstrekt. Daarmee kan de huizenmarkt, die in Amsterdam behoorlijk verstoord is, weer in balans worden gebracht.

Gemeentelijke lening komt in plaats van starterslening

 De RMA adviseert de gemeente Amsterdam in een rapport die het deze week uitbracht om snel maatregelen te nemen. Veel potentiële huizenkopers hebben behoefte aan een extra lening, zodat zij daarmee hun maximale hypotheek kunnen aanvullen en een woning kunnen kopen. Amsterdam heeft veel inwoners die bij de bank onvoldoende kunnen lenen voor een huis. Volgens de Rekenkamer Metropool Amsterdam zou de gemeentelijke lening verstrekt moeten worden aan de lage inkomens en middeninkomens. Deze huishoudens kunnen niet meer gebruik maken van de starterslening, aangezien het geld daarvoor op is.

Meer huurwoningen voor betere doorstroming

Maar volgens de RMA is een gemeentelening verstrekken aan lage- en middeninkomens niet de enige maatregel die de gemeente moet nemen. Want de woningmarkt is ook uit balans doordat de doorstroming vanuit sociale huurwoningen te laag is. Mensen met lage inkomens moeten bovendien nu nog te lang wachten op een sociale huurwoning. De RMA stelt de gemeente Amsterdam daarom voor om extra huurwoningen voor deze doelgroep te gaan bouwen.

Huurprijzen moeten binnen de perken blijven

Naast het verstrekken van een gemeentelijke lening en het bouwen van extra sociale huurwoningen, moet de gemeente er volgens de RMA ook voor zorgen dat de huren niet meer zo hard stijgen.

0 comments… add one

Leave a Comment