Gemeenten moeten geld lenen aan huizenkopers met laag inkomen

Volgens de Rekenkamer zijn minder gangbare maatregelen noodzakelijk om de middeninkomens en lage inkomens in Amsterdam aan een woning te helpen. De Rekenkamer denkt in dit geval aan een lening die de gemeente Amsterdam zou moeten verstrekken. Klik hier voor het rapport waarin de Rekenkamer de problemen uiteenzet. 

Woningmarkt in Amsterdam in de problemen

 De Rekenkamer merkt op dat de gemeente Amsterdam wel degelijk iets aan de problemen op de woningmarkt doet en enorm haar best doet. Maar het is volgens Jan de Ridder (de directeur van de Rekenkamer) onvoldoende. Het werpt geen vruchten af. Hij vertelt dat de situatie op de Amsterdamse woningmarkt niet in evenwicht is.

Problemen bij gezinnen met lage inkomens

Volgens de Amsterdamse Rekenkamer hebben niet alleen gezinnen met lage inkomens problemen met het vinden van een geschikte woning. De problemen zijn veel groter. Zo is het ook voor eenoudergezinnen, grote gezinnen en alleenstaanden van 35 jaar of ouder bijkans onmogelijk om een passend huis te vinden. Voor grote gezinnen zijn veel woningen te klein en voor alleenstaanden of gezinnen met een laag inkomen, zijn woningen simpelweg onbetaalbaar. In Amsterdam bestaat maar 40% van het woningaanbod uit woningen met een oppervlakte van 60 m³ of meer. Maar ongeveer 80% van de Amsterdammers is op zoek naar een huis van 60 m³ . Daarnaast zijn de woningprijzen vanaf het jaar 2014 met bijna 50% gestegen!

Amsterdam bouwt veel nieuwe woningen

In 2017 heeft de gemeente al vele duizenden nieuw te bouwen woningen in aanbouw genomen. Daarmee probeert het de druk van de ketel te halen. 80% van de huizen wordt gebouwd voor de sociale verhuur. Het overige gedeelte gaat naar de woninghuur voor de middeninkomens. Volgens Jan de Ridder is dat echter niet voldoende. Er moet snel meer gebeuren voor de mensen die nu nog geen woning kunnen huren of kopen. Zo zou Amsterdam zelf in de verhuurprijzen moeten ingrijpen en een lening moeten verstrekken aan degenen die geen betaalbaar huis vinden. Zo kan het verschil tussen ’t maximale hypotheekbedrag en de koopprijs van een woning toch nog worden overbrugt.

0 comments… add one

Leave a Comment