Huurkoop

Huurkoop, wat is het precies? Over ‘huurkopen’ gaan er zowel positieve als minder optimistische verhalen in het rond. In sommige gevallen kan deze vorm van huren -of is het een leenvorm?- echter wel degelijk een goede oplossing zijn. Op deze pagina informeren we u uitgebreid over dit bijzondere financiële product en leggen we u uit hoe het werkt én waar u op moet letten bij het aangaan van een huurkoopovereenkomst.

Ook gaan we dieper in op de voordelen en nadelen. Want deze leenvorm -of was het nou een variant op huren?- heeft ook zeker nadelen. Dat verklappen we u alvast…. Daarom stellen we straks ook enkele goedkopere alternatieven voor huurkoop aan u voor.

Wat is huurkoop?

Wat is huurkoop? Wat is de betekenis daarvan? Deze vorm van lenen is nog relatief onbekend. Toch maken redelijk veel Nederlanders er gebruik van. Zo kunt u met huurkoop vrijwel alles aanschaffen wat uw hartje begeert. Als u aan de leenvoorwaarden kan voldoen natuurlijk. Bij het kopen van een product via huurkoop, lost u elke maand een bedrag af. Er is dus sprake van aflossingen. Is het product eenmaal geheel afbetaalt? Dan pas bent u de economische en juridische eigenaar. Huurkopen kan op veel producten worden toegepast. Maar doorgaans gebruikt men deze lening vooral bij een grotere aanbesteding, zoals een nieuwe woning, auto of keuken. Bij huurkoop is er altijd sprake van een onderpand.

Huurkoop of duurkoop?

Is huurkoop duurkoop? Of het juist een goedkope vorm van geld lenen. Met huurkoop weet u waar u aan toe bent. Zo moeten de verkoopprijs, de looptijd, het rentetarief en het aflossingschema van te voren op schrift worden gezet. U lost af volgens een vaste annuïteit. Dat wil zeggen dat u elke maand een vast bedrag aflost volgens een afbetalingsregeling. In deze maandtermijnen is een deel rente en een deel aflossing verwerkt. U moet aan voorwaarden voldoen om eigenaar te worden van het object. U vindt die voorwaarden van het eigendomsvoorbehoud in de huurkoopakte.

Huurkoop is niet perse duurkoop maar kan het wel worden! Als u de laatste termijn niet betaalt of tussentijds niet aan uw betalingsverplichtingen kan voldoen, dan zal de verkoper het verkochte product opeisen. Dit kan alleen met rechterlijk bevel afgedwongen worden. De verkoper zal dan het gekochte goed proberen te verkopen. Met een beetje pech levert het te weinig op en zal u zelf het restbedrag moeten voldoen.

Tarieven huurkooplening verschillen per lener

De tarieven voor de huurkooplening verschillen per individu. De rente staat dan wel vast, toch is de hoogte van de rentevoet afhankelijk van een aantal factoren en niet alleen van de actuele marktrente. De tarieven van huurkoop worden namelijk ook bepaald door de hoogte van de lening, de waarde van het onderpand, uw persoonlijke risicoprofiel en eventuele aanvullende huurkoopverzekeringen die zijn gekoppeld aan het huurkoopcontract. Voor het maken van een risicoprofiel door de geldverstrekker, wordt er o.a. gelet op uw inkomen, het soort dienstverband, uw leeftijd, uw BKR historie, eventuele openstaande leningen, et cetera.

De wettelijke eisen en officiële akte

Volgens de Nederlandse wet is er pas sprake van huurkoop indien dit per officiële akte wordt aangegaan. In die akte moeten sowieso de volgende zaken staan:

 1. een volledige koopprijs van het product;
 2. de betalingstermijnen (afbetalingsregeling);
 3. de vermelding dat het volledige eigendom na betaling van de laatste termijn pas op u overgaat. *

* = Is deze voorwaarde niet duidelijk in de officiële akte opgenomen? Dan mag u het aangekochte product direct als eigenaar opeisen. Want in dat geval is er -wettelijk gezien- nooit sprake van huurkoop geweest. U bent dus direct na aankoop zowel economisch als juridisch eigenaar. Wél moet u de lening afbetalen. Da’s logisch. 

Bekende vormen van huur koop

Huur koop kan worden aangevraagd voor uiteenlopende producten. Maar een product dat het vaakst wordt gekocht met huurkoop is een auto. Huurkoop moet u niet verwarren met leasen. Al zijn er leasemaatschappijen die deze vorm van lenen liever leasen dan huurkopen noemen. Ook woningen worden soms met huurkoop aangekocht. Al gebeurt dat in Nederland niet iedere dag.

Auto kopen met huurkoop

Een auto betalen d.m.v. huurkoop is meestal alleen mogelijk met een aanbetaling. Huurkoop is namelijk voor een deel gebaseerd op huur en op koop. De verkoper wil voldoende zekerheid inbouwen en zal u vragen om klein deel van de auto alvast vooruit te betalen. Voor wie is een huurkoop auto geschikt? Een auto betalen met huurkoop is geschikt voor mensen die volledig eigenaar willen worden van een voertuig maar het volledige aankoopbedrag daarvan niet in één keer kunnen betalen. U kan vaak uw huidige, oude auto inruilen bij de autoverkoper en daarmee de aanbetaling regelen.

Huurkopen woning

Het huurkopen van een woning kwam voorheen vaker voor dan nu. Voor sommige mensen is het echter nog steeds een aantrekkelijke manier van kopen. Je betaalt maandelijks een vast bedrag aan aflossing en huur. Pas als je de volledige betalingen hebt gedaan, ben je volledig eigenaar van de woning. Mocht er schade ontstaan aan de woning, dan komen die kosten wel voor jouw rekening. In sommige gevallen kan je met huurkopen van een woning profiteren van hypotheekrenteaftrek.

Verschil huurkopen en koop op afbetaling

Huurkopen moet u niet verwarren met kopen op afbetaling. Want bij kopen op afbetaling bent u meteen de eigenaar van het product dat u aankoopt. Bij huurkoop bent u volgens de wet pas eigenaar nadat u de laatste betalingstermijn heeft voldaan. Zodoende mag u het aangekochte object tussentijds ook niet verkopen of verhuren. Doet u dat toch? Dan blijft u volledig aansprakelijk voor schade die kan ontstaan aan het gekochte goed.

4 nadelen van huurkoop:

 • Deze lening is gebonden aan 1 vast leenobject.
 • U bent pas volledig eigenaar na betaling van de laatste maandtermijn.
 • Boetevrij extra aflossen is meestal niet mogelijk.
 • Meestal bent u verplicht om een (dure) verzekering bij de financiering af te sluiten.

Voordelen:

 • U betaalt vaak een zeer laag c.q. scherp rentetarief. De lening is namelijk gekoppeld aan een onderpand. Dat geeft de ontlener voldoende zekerheid.
 • U betaalt volgens een vast aflossingsschema. De einddatum van de overeenkomst is bekend. Maandelijks betaalt u een vast bedrag, inclusief rente.
 • U heeft meteen de beschikking over het aangekochte product.

Andere zaken die met huurkoop vaak worden aangekocht zijn:

 1. Cv-installatie;
 2. Televisie;
 3. Zonnepanelen;
 4. Camper;
 5. Caravan;
 6. Brommer;
 7. Aanhanger;
 8. Motor;
 9. Scooter.