Hypotheekrente

De term ‘hypotheekrente’ wordt gebruikt om de rente over een hypotheek te berekenen. De hoogte van de hypotheekrentetarief is afhankelijk van meerdere factoren en deze kan per hypotheekaanbieder aanzienlijk verschillen. U doet er dan ook verstandig aan om de hypotheekrente te vergelijken alvorens u een keuze maakt voor een bepaalde aanbieder. De marktrente bepaald in belangrijke mate de hoogte van de rentevoet. Welke rente u moet betalen is ook afhankelijk van de zekerheden die u de bank kan bieden, het leenbedrag en de rentevastperiode.

Hoe komt de hypotheekrente tot stand?

De hoogte van de hypotheekrente fluctueert behoorlijk. Dat is goed te zien wanneer u de rentes van de afgelopen jaren naast elkaar legt. Hoe bepaald de bank de hypotheekrente? We leggen u dat hieronder in het kort uit.

De inkoopprijs van leningen

Banken lenen zelf geld en betalen daar rente voor. Het geld dat ze aantrekken wordt onder andere uitgeleend aan consumenten in de vorm van een hypothecaire lening. Uiteraard moeten banken aan leningen geld verdienen en daarom hanteren ze een hogere hypotheekrente. De hoogte van het rentetarief op hypotheken is sterk afhankelijk van de inkoopprijs of te wel de marktrente. Of u een goedkope hypotheek afsluit of juist meer geld kwijt bent aan lenen, is dus sterk afhankelijk van de rente op de geld- en kapitaalmarkten.

Risico-opslag

Bij een hypotheekrente berekening voor een klant, zal de bank het risico proberen in te schatten. De bank probeert in te schatten hoe hoog het risico is dat het geld dat hij uitleent niet wordt terugbetaald. Als dit risico bij u groter is, dan zal de bank dit compenseren met een hogere risico-opslag. Deze opslag wordt in de hypotheekrente verwerkt. De bank let bij het bepalen van een mogelijke risico-opslag o.a. op uw inkomen, uw betalingsverleden, uw leeftijd et cetera. De woning blijft tijdens de hypotheek looptijd als onderpand dienen voor de bank. Vandaar dat een hypotheek verstrekken voor de bank nog relatief veilig is en de rentes op hypotheken doorgaans iets lager zijn dan bij andere soorten leningen.

Opslag voor kosten en winstmarge

Nederlandse banken maken zelf kosten. Niet alleen betalen ze zelf ook rente voor het geld dat ze aantrekken, óók hebben ze natuurlijk te maken met bijkomende kosten. Denk bijvoorbeeld aan de huisvesting maar ook aan personeelskosten en de kosten voor marketing. Ook deze kosten bepalen voor een deel uw hypotheekrente. Als een bank een hypotheek verstrekt, dan kunnen ze zelf niet over dat geld beschikken. De bank zal ook daar een vergoeding voor vragen. Des te langer een bank niet over het uitgeleende geld kan beschikken, des te meer rente u betaalt. Vandaar dat hypotheken met een lange rentevastperiode meestal duurder zijn dan hypotheken met een korte looptijd.

Bank wil winst maken op uw hypotheek

De meeste banken zijn commerciële instellingen die winst nastreven. Welke hypotheekrente percentage u moet betalen is daarom mede afhankelijk van de winstmarge die een bank hanteert. De hoogte van die winstopslag verschilt per hypotheekverstrekker. Voor u als toekomstig woningeigenaar zou het goed nieuws zijn naarmate er meer keuze is tussen hypothekers in Nederland. Meer concurrentie tussen banken onderling leidt meestal tot een lagere rente op hypotheken.

Veel rentekorting bij Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Wilt u de laagste hypotheekrente betalen? Dan bent u al een goed eind op weg als u in ieder geval een hypotheek met NHG afsluit. NHG staat voor ‘Nationale Hypotheek Garantie’. Bij een hypothecaire lening mét een NHG zal het ‘Waarborgfonds Eigen Woning’ (WEW) garant staan voor het geleende bedrag door u. Het komt erop neer dat de bank bij wie u geld leent met NHG daardoor een lagere rente hanteert. U ontvangt dus rentekorting op de hypotheek. Dit voordeel kan behoorlijk hoog oplopen! Sommige instellingen belonen u met een voordeel van 1% rente.

Voorwaarden laagste hypotheekrente met NHG?

  1. Uw hypotheek met NHG moet lager of gelijk zijn aan 247.450 euro (dit bedrag wordt vanaf 2018 afgebouwd). Dit is overigens incl. de bijkomende kosten.
  2. De aankoopsom van een reeds bestaande woning mag niet meer bedragen dan 245.000 euro kosten koper en vrij op naam (nieuwe woning) 245.000 euro.
  3. Ook moet u voldoen aan de woonquote. Wat is de woonquote? Dit is de verhouding tussen de woonlasten in de toekomst en uw inkomen.
  4. Bij een tijdelijk dienstverband kan u alleen een hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie indien u een intentieverklaring kunt overleggen.
  5. Heeft u een eigen bedrijf en wilt u geld lenen voor een woning? Dat kan alleen als u kan aantonen dat u minimaal drie kalenderjaren achtereen inkomen heeft gehad uit eigen werkzaamheden.
  6. Er zal toetsing worden gedaan bij de Stichting Bureau Krediet Registratie. Heeft u schulden? Dan worden die schulden afgetrokken van de maximale hypotheek.
  7. Alimentatie wordt ook in mindering gebracht op de maximale lening die u kan verkrijgen.

Wat is de actuele rente hypotheek?

Als toekomstig huiseigenaar geeft u natuurlijk de voorkeur aan lage woonlasten. Het is verstandig om niet zomaar een hypotheeklening af te sluiten maar geduld te betrachten bij de zoektocht naar een voordelige hypotheek. Het is belangrijk om de ‘actuele rente hypotheek’ goed in de gaten te blijven houden. De hoogte van de hypotheek rentepercentage bepaald in belangrijke mate uw toekomstige woonlasten. Van alle bekende hypotheekmaatschappijen in Nederland houden we op Leningen.nl de actuele hypotheekrentes bij.

Huidige rentepercentages hypotheken

Wat betaalt u op dit moment (eind 2017 – begin 2018) voor uw hypotheek? De rentes op hypotheken met NHG zijn historisch laag. Wel maakt het veel verschil of u kiest voor een hypotheek met korte looptijd of met een lange looptijd. We spreken in dit geval over een lening met korte- of lange rentevastperiode. De goedkoopste banken rekenen op dit moment de volgende rentetarieven:

1 jaar rentevast: 1,10 %
5 jaar rentevast: 1,15 %
10 jaar rentevast: 1,63 %
15 jaar rentevast: 2,10 %
20 jaar rentevast: 2,25 %

Online hypotheekrente vergelijken 2017

Online uw hypotheekrente vergelijken loont! Zorg er wel voor dat u niet alleen vergelijkt op basis van de actuele hypotheekrentes. Neem ook de voorwaarden mee in uw hypotheek vergelijking. Een goede vergelijking komt tot stand op Leningen.nl. Kies voor een hypotheekvorm (annuïteiten- of lineaire hypotheek) en kies voor een bepaalde rentevastperiode. Met een kortere rentevaste periode betaalt u doorgaans minder hypotheekrente. Vul de koopsom van de woning in en het geldbedrag dat u wilt lenen. U kunt vervolgens op Leningen.nl alle hypotheken vergelijken van bekende hypotheekinstellingen in Nederland.

Goedkoper wonen dankzij hypotheekrenteaftrek

Hypotheeknemers kunnen in Nederland profiteren van een bijzondere renteaftrek en wel de hypotheekrenteaftrek. U kunt daarmee de hypotheekrente die u moet betalen in mindering brengen op uw belastbaar inkomen en wel in box 1. U betaalt dan minder belasting over uw inkomen en kunt dankzij de hypotheekrenteaftrek in feite goedkoper wonen. De regels omtrent de aftrek op de hypotheekrente zullen per ingang van 2019 veranderen. De hoogte van de aftrek wordt stapsgewijs teruggebracht naar een ‘normaal niveau’. De renteaftrek gaat terug naar maximaal 37 % in 2023.

Direct een voordelige hypotheekofferte aanvragen

Het kan lastig zijn om een goede en goedkope hypotheek te vinden. U moet immers met zoveel zaken rekening houden! Niet alleen verschillen de hypotheekrentes die verschillende aanbieders hanteren enorm. Datzelfde geldt namelijk voor de hypotheekvoorwaarden. Hoe kiest u de voordeligste en beste hypotheek? Controleer op Leningen.nl de actuele hypotheek rente tarieven en doe een hypotheek vergelijking. Vraag vervolgens via onze website een aantal hypotheekoffertes aan, gebaseerd op uw persoonlijke en financiële situatie. Voor advies over hypotheken kunt u terecht bij de bank. Of neem contact op met een bemiddelaar in hypotheken.