Hypotheekrenteaftrek

Op de meeste koopwoningen in Nederland rust een hypotheek. Want weinigen kunnen de aankoopprijs van een huis zelf financieren. Banken sluiten zelf leningen af. Dat geld lenen ze vervolgens weer uit aan o.a. huizenbezitters. Maar voor wat, hoort wat: Als tegenprestatie betaalt u hen rente. Deze hypotheekrente is weer aftrekbaar van uw inkomen. Zodoende betaalt u over uw inkomen minder belasting. Sommigen noemen het een ‘subsidie op wonen’. Het is dan ook een belastingvoordeel waarvan iedere huizeneigenaar gretig gebruik maakt.

Betekenis hypotheekrenteaftrek?

We noemen dit voordeel de hypotheekrenteaftrek. Vanaf 2019 wordt deze aftrek stapsgewijs afgebouwd. Ook zijn sinds 1 januari 2013 de voorwaarden voor “hypotheekrente teruggaaf” gewijzigd. Zo kunt u bij aflossingsvrije hypotheekvormen vanaf 2013 geen renteaftrek meer toepassen.

Voorwaarden hypotheekrente aftrek

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om in aanmerking te komen voor hypotheekrente aftrek? In totaal moet u voldoen aan maar liefst 6 voorwaarden. Dat zijn er dus heel wat. Zonder deze aftrekpost zouden heel wat huizenbezitters per direct hun woning moeten verkopen. De maximale renteaftrek op hypotheken is maar liefst €0,50- per €1- aan betaalde rente. Zoals gezegd is de aftrek van hypotheekrente niet vanzelfsprekend. U moet aan allerlei voorwaarden voldoen. De 4 belangrijkste voorwaarden nemen we hieronder in vogelvlucht met u door.

Maximale aftrek hypotheekrente is 30 jaar

Als u de hypotheken renteaftrek mag toepassen, dan heeft u tot maximaal 30 jaar recht op aftrek. Leent u bijvoorbeeld 300.000 euro voor een woning, dan mag u 30 jaar lang de rente die u betaalt over de hypotheek aftrekken van de belasting.

Alleen geldig bij annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek

Heeft u een hypotheek na 1-1-2013 afgesloten? Dan geldt de hypotheekrenteaftrek voor u alleen indien u een lineaire- of annuïteitenhypotheek heeft. Bij iedere andere hypotheekvorm heeft u dan geen recht op renteteruggave. Bij andere hypotheekvormen die vóór 1-1-2013 zijn afgesloten, geldt nog gewoon de renteaftrek.

Restschuld? Ook dan is de hypotheekrente aftrekbaar

Heeft u een restschuld op uw woning? Zorg er dan voor dat u deze schuld nog voor 1-1-2018 in uw hypotheek laat meefinancieren. Alleen in dat geval is de hypotheekrente nog aftrekbaar tot 50 %. Het aantal jaren dat geprofiteerd kan worden van renteaftrek over restschulden is wel beperkt tot 15 jaar. U wordt daarmee min of meer verplicht om die schuld binnen 15 jaar af te lossen.

Boete bij het oversluiten niet meer aftrekbaar!

Als u een hypotheek oversluit terwijl de einddatum van uw huidige hypotheek nog niet is verstreken, dan betaalt u een vergoeding aan uw huidige hypotheekverstrekker. Dit noemen we een oversluitboete. In bepaalde gevallen is de boete wél aftrekbaar. Maar besluit u om de oversluitboete bij uw nieuwe hypotheek mee te financieren, dan is de boeterente weer niet fiscaal aftrekbaar.

Hoeveel kost de verlaging van de hypotheekrenteaftrek?

Nu de hypotheekrente aftrek wordt verlaagd vanaf 2019, bent u vast benieuwd hoeveel dit u gaat kosten. In 2018 wordt er nog niet getornd aan de aftrek voor rente op hypotheken. Pas vanaf 2019 zal de renteaftrek voor huizenbezitters telkens in kleine stappen worden afgebouwd naar 36,9 %. Per stap gaat er jaarlijks 3 % vanaf. Natuurlijk gaat dit geld kosten. Maar hoeveel kost de verlaging van de hypotheekrente u jaarlijks?

Nieuw belastingstelsel

Op dit moment is het bedrag dat u mag aftrekken van uw belasting nog afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Mensen die veel verdienen kunnen daarom meer hypotheekrente terug ontvangen van de Belastingdienst. Het maximumtarief waartegen u de rente op uw hypotheek mag aftrekken is sinds 2014 al verlaagd naar 50 %. Vanaf 2019 blijven er in het nieuwe belastingstelsel nog maar 2 belastingtarieven over namelijk een hoog tarief (49,5 %) en een laag belastingtarief (36,9 %). In 2023 is de hoogte van de hypotheekrenteaftrek gelijk aan het laagste belastingtarief. Een hypotheek nemen op een woning wordt vanaf 2019 dus fors duurder. Woningeigenaren worden echter gecompenseerd door de verlaging van het ‘eigenwoningforfait’. Onderaan deze pagina gaan we iets dieper in op deze compensatie.

Uw hypotheekrenteaftrek berekenen

Een leenadviseur kan voor u de verwachte hypotheekrenteaftrek berekenen. De hoogte van uw inkomen bepaalt altijd hoeveel belasting u betaalt. De hypotheekrente die u heeft betaald over een jaar, die wordt afgetrokken van uw belastbaar inkomen (let op: het belastbaar inkomen uit werkzaamheden!). Dankzij deze renteaftrekregeling betaalt u dus minder belasting.

Hypotheekrente aftrekbaar op tweede woning?

Helaas voor u is de hypotheekrente niet aftrekbaar op een tweede woning zoals een vakantiehuis of chalet.

Teruggave hypotheekrente per maand of jaarlijks?

Met de hypotheekrenteaftrek kunt u uw belastbaar inkomen verlagen. U gaat dan minder belasting betalen. U kunt de hypotheekrente meenemen in uw jaarlijkse aangifte IB (Inkomsten Belasting). Dan krijgt u in het voorjaar een gedeelte van de Belastingdienst terug. Maar u kan ook maandelijks een deel van de belasting terugkrijgen. Dat regelt u eenvoudig met de voorlopig teruggave inkomstenbelasting. De Belastingdienst controleert aan het einde van het jaar, a.d.h.v. de jaarlijkse aangifte, of u het juiste bedrag heeft ontvangen.

Verlaging eigenwoningforfait om de pijn te verzachten

De verlaging van de hypotheekrenteaftrek kan vervelende consequenties hebben voor sommige huizenbezitters. Dat beseft de Nederlandse regering ook. Daarom heeft het kabinet met ingang van 2019 ook een verlaging doorgevoerd van het eigenwoningforfait. Wat is het eigenwoningforfait? Dat is een percentage van de woningwaarde die bij uw inkomen wordt opgeteld. U betaalt over dat percentage (0,75 % in 2017) inkomstenbelasting. Het eigenwoningforfait wordt met ingang van 1 januari 2019 verlaagd naar 0,6 %. Zodoende betaalt u iets minder inkomstenbelasting en dat moet de, voor sommigen, pijnlijke verlaging van de hypotheekrenteaftrek verzachten.

Nog enkele ‘rente hypotheek aftrekken’ tips:

• Vraagt u de voorlopige teruggave aan? Vul alle gegevens dan goed in. Wees daarbij zorgvuldig. Anders bestaat de kans dat u wellicht teveel geld terugkrijgt en dat wordt op een later moment weer in één keer verrekend.
• Omdat u ook extra kosten zoals advies- en notariskosten mag meenemen in de voorlopige teruggaaf, kunnen de bedragen in het eerste jaar afwijken. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden.
• Moet u over 2017 belasting terugbetalen? Wijzig dan nu alvast de voorlopige aanslag voor 2018!
• U kunt ook uw voorlopige aanslag voor 2018 nu alvast stopzetten indien u de renteaftrek wilt laten meenemen in uw jaarlijkse aangifte.