Is het probleem van de aflossingsvrije hypotheken groter dan we denken?

Veel Nederlanders hebben ooit een aflossingsvrije hypotheek afgesloten. Zij hoeven tijdens de looptijd niets hiervan af te lossen. Over pak ‘m beet 15 á 16 jaar bereiken veel mensen die deze hypotheekvorm hebben afgesloten het einde van de looptijd. Veel woningbezitters hebben echter tegen die tijd waarschijnlijk onvoldoende kapitaal weten op te bouwen. Voor die huishoudens doemen problemen op. Is het probleem van de aflossingsvrije hypotheken groter dan we denken?

Voorspelling De Nederlandsche Bank

Ook De Nederlandsche Bank voorziet problemen en dan met name bij toekomstige gepensioneerden met een aflossingsvrije hypotheek. Over 16 jaar, vanaf 2034, bereiken veel van deze hypotheken het einde van de looptijd. Zo moet er vanaf 2034 – 2038 een megabedrag afgelost worden: 340 miljard euro. De Nederlandsche Bank schat dat het totale kapitaal dat is opgebouwd veel te weinig is om de hypotheken te kunnen aflossen: 120 miljard euro. Het betekent dat voor het resterende deel een nieuwe financiering moet worden aangevraagd.

Opnieuw financieren

Maar zo gemakkelijk gaat het niet, een nieuwe financiering aanvragen voor een restschuld. De Nederlandsche Bank vertelt dat men daar niet zo gemakkelijk over moet denken. Zo moet men zich ervan bewust zijn dat het pensioeninkomen te laag kan zijn voor het aanvragen van een nieuwe financiering. De bank is bang dat in de toekomst een grote groep gepensioneerde woningbezitters met een aflossingsvrije hypotheek, hun woning moeten verkopen omdat ze geen nieuwe financiering rond krijgen. En ook al is het inkomen tegen die tijd wel voldoende, dan nog kan men te maken krijgen met exorbitant stijgende woonlasten.

Hypotheekrenteaftrek

Die stijgende lasten hebben een belangrijke oorzaak en dat is de hypotheekrenteaftrek. Nederlanders mogen namelijk maar 30 jaar van deze aftrek profiteren. En aangezien de hypotheeklasten bij een aflossingsvrije hypotheek enkel en alleen bestaat uit rente, kunnen de lasten verdubbelen wanneer het recht op de hypotheekrenteaftrek verdwijnt. U moet er in dit geval vanuit gaan dat de rente tegen die tijd hoger is dan op dit moment.

Rente + verplicht aflossen

Wanneer het recht op renteaftrek na 30 jaar verdwijnt, dan krijgt u als woningbezitter met een nieuwe financiering plotsklaps te maken met veel hogere lasten. En daarnaast moet u ook nog eens de nieuwe financiering verplicht lineair (met een lineaire hypotheek) dan wel annuïtair (met een annuïteitenhypotheek) aflossen. En hoe ouder u tegen die tijd bent, des te korter de maximale looptijd van de nieuwe hypotheek zal zijn. Dat betekent dat u per termijn een veel hogere hypotheekaflossing betaalt.

0 comments… add one

Leave a Comment