Wat is de rente ontwikkeling voor hypotheken in augustus?

Bent u benieuwd hoe de hypotheekrente zich in augustus ontwikkelt? Wij hebben het een en ander voor u uitgezocht. Zoals u wellicht al wist, heeft er in de afgelopen periode een lichte stijging van de hypotheekrente plaatsgevonden. Zet deze stijging nu door? Of blijft de rente stabiel?

Waarom steeg de hypotheekrente in de afgelopen weken?

In de voorbije weken is de rente voor hypotheken lichtjes gestegen. Daarvoor stond de rente historisch laag. De aanleiding van de huidige stijging kan gevonden worden in de kapitaalmarktrente die verhoogt werd. Deze stijging werd op zijn beurt weer door diverse uitspraken van beleidsmakers veroorzaakt. Toch is het de verwachting dat de lage hypotheekrente aanblijft. In ieder geval voor de komende periode. Dit vanwege het opkopen van geldleningen in de EU door de centrale bank. De z.g. ‘beleidsrente’ blijft daardoor laag. Zelfs nu de inflatie in de EU toeneemt. Hieronder leest u meer over de verwachte hypotheekrente in augustus.

Hypotheekrente tarieven augustus 2017


Kredietverstrekkers passen hun rentetarieven aan op de stijgende marktrente. Wel verwachten we dat in de laatste 2 weken van augustus de rente stabiel blijft. Dus niet verder gaat stijgen. Er zijn nog een aantal kredietverstrekkers waarbij het nog lichtjes zal stijgen.

Verdere verloop van de rentes

Voor bedrijven die na augustus een financiering willen aanvragen, die moeten rekening houden met leningen die duurder uitvallen. De meeste Nederlandse banken houden er namelijk rekening mee dat na augustus de stijging verder zal doorzetten. Ook beleggers passen nu al hun portefeuilles aan. Wel wil de ECB koste wat het kost voorkomen dat de veranderingen in de markt plotseling optreden. Daarom zullen ze waarschijnlijk de afbouw van hun opkoopprogramma’s heel geleidelijk laten verlopen. Daarmee houdt de centrale bank enige invloed op de rentes.

Wat betekent dit voor jou als consument?

In augustus blijven de rentes dus nog stabiel. Wél moet u na augustus wel degelijk rekening houden met een langzame maar zekere rentestijging op met name hypotheken. Vrij snel daarna zullen ook de rente op andere leningen gaan stijgen. U kunt nu nog voordelig een hypotheek oversluiten of een lening afsluiten met een langere rentevaste periode.

Comments on this entry are closed.