Lelystedelingen kunnen toch asbestlening afsluiten

 

In een vorig bericht informeerden we u al over de zogenoemde ‘asbestlening’. Met deze speciale lening kunnen inwoners van Lelystad asbestdaken saneren, indien ze de kosten daarvan niet zelf kunnen financieren. Sommige inwoners van Lelystad konden deze speciale lening niet afsluiten. Tot voor kort dan.

Want het is voor hen nu toch mogelijk om de asbestlening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders voorgesteld aan de gemeenteraad van Lelystad.

Geld lenen voor duurzame oplossingen

Zowel particulieren als bedrijven kunnen een financiering aanvragen bij het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) voor duurzame oplossingen. Het zijn met name veel agrarische bedrijven die verplicht hun asbestdaken moeten saneren. Maar vaak ontbreken daar de financiële middelen voor. Via het fonds (SVn) kunnen zij een speciale asbestlening afsluiten, zodat aan de verplichting kan worden voldaan.

John van den Heuvel, wethouder van Lelystad, geeft aan dat de gemeente niet direct geld kan uitlenen aan de betrokkenen. Want daar steekt de wet een stokje voor.

Tien procent kwam niet in aanmerking voor de lening

Lelystedelingen kunnen toch asbestlening afsluitenVan alle inwoners van Lelystad komt zo’n tien procent niet in aanmerking voor de speciale lening en kunnen zij hun asbestdak niet laten verwijderen. Dit betreft ongeveer 70 huishoudens. Volgens berekeningen zouden deze huishoudens niet bij machte zijn om de lening af te lossen.

Wethouder John van den Heuvel kreeg de opdracht om voor deze huishoudens met een oplossing te komen. Want dat zij geen lening kunnen afsluiten, dat vond de gemeenteraad onacceptabel.

Nieuwe voorwaarden maatwerklening

De oplossing is eenvoudig: Er wordt een maatwerklening afgesloten. Zo kunnen huishoudens die anders moeite hadden met de aflossing, kiezen voor een langere looptijd. Ze hoeven dan maandelijks minder geld af te lossen.

Heeft u een asbestdak en bent u inwoner van de gemeente Lelystad? Dien dan een aanvraag in voor een asbestlening bij uw gemeente. Zij zullen uw aanvraag bekijken en eventueel doorsturen naar het fonds SVn. Een andere lening van de SVn is de blijverslening.

0 comments… add one

Leave a Comment