Lening voor inwoners van Montferland voor het verwijderen van asbest

De gemeente Montferland wil haar inwoners een goedkope lening aanbieden zodat ze asbestdaken kunnen laten verwijderen. De gemeente stelt daar mogelijk tienduizenden euro’s voor ter beschikking. Deze regeling geldt de komende 4 jaar als de gemeenteraad instemt met het plan. Dat vertelt Walter Gerritsen, wethouder van de gemeente Montferland.

Verwijderen van asbest met lening

De lening die de gemeente gaat verstrekken heeft veel overeenkomsten met duurzaamheidsleningen die consumenten kunnen afsluiten bij de bank. Met een duurzaamheidslening kunnen mensen energiebesparende maatregelen aan een woning financieren. Wethouder Gerritsen geeft aan dat de rente tegenwoordig erg laag is. Men kan daarom ook goedkoop geld lenen bij de bank voor het verwijderen van asbest. Hij denkt dat vooral mensen die geen extra lening bij de bank kunnen afsluiten, graag gebruik van de gemeentelening maken.

Stimuleringsregeling asbestverwijdering

De gemeente heeft met de stimuleringsregeling asbestverwijdering, zoals het initiatief wordt genoemd, gereageerd op verzoeken van particulieren en bedrijven. Met name in de buitengebieden is er vraag naar een dergelijke steun in de rug voor eigenaren van daken met asbest. In de buitengebieden staan nog veel opslagruimten en stallen waarin asbest is verwerkt. Alle daken met asbest moeten verplicht voor 2024 van het rijk worden vervangen. De daken zouden een te groot risico vormen voor allereerst de eigenaren maar ook van omwonenden en medewerkers.

Gebruik maken van een subsidieregeling


Heeft u een asbestdak en bent u geen inwoner van de gemeente Montferland? Dan zijn er ook andere manieren om in financieel opzicht een steuntje in de rug te ontvangen. Zo kan u profiteren van een speciale subsidieregeling van de overheid. U ontvangt dan van het rijk per 1² meter een vergoeding van €4.50. De maximale vergoeding is €25.000. Echter, voor veel eigenaren van asbestdaken is een subsidie alleen niet voldoende. Ze moeten er geld bij lenen. Met de lening voor het verwijderen van asbestdaken wil de gemeente haar bewoners in beweging brengen.

0 comments… add one

Leave a Comment