Lening Turks-Nederlandse agenten voor afkopen dienstplicht stopt

Den Haag – 23 september 2017 – Tot voor kort konden Turks-Nederlandse politieagenten gebruik maken van een regeling waarmee het mogelijk werd om hun Turkse dienstplicht af te kopen. Nu ontvangen ze nog een lening van zesduizend euro.

Met dat bedrag kunnen de agenten hun militaire dienstplicht in Turkije afkopen. De regeling wordt echter afgeschaft. Dat liet minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie afgelopen week weten aan de Tweede Kamer in reactie op Kamervragen van het CDA.

Vanaf 2013 tot heden 24 leningen verstrekt aan agenten

Vanaf 2013 tot begin 2017 (mei) zijn er maar 24 leningen aan Turks-Nederlandse agenten verstrekt. Het gaat dus maar om een klein aantal leningen. Dat blijkt uit een onderzoek van RTL Nieuws. Het is voor Nederlanders met een dubbele Turkse nationaliteit belangrijk om hun militaire dienstplicht in Turkije te voltooien of af te kopen. Doen ze dit niet, dan verliezen ze hun recht op de Turkse nationaliteit.

Dienstplicht Turkije en rechten


Turkse Nederlanders die niet hun dienstplicht in Turkije vervullen of deze niet afkopen, die kunnen daardoor in de problemen komen. Ze verliezen niet alleen hun recht op de Turkse nationaliteit maar kunnen ook opgepakt worden als ze in Turkije zijn voor bijvoorbeeld familiebezoek. En met het verlies van hun burgerrechten, kunnen ze tevens geen aanspraak meer maken op familiebezit.

Pieter Cobelens over Erdogan

Meerdere deskundigen vonden de regeling al achterhaald. Doorgaan met het verstrekken van leningen aan agenten voor het afkopen van dienstplicht, dat vindt Pieter Cobelens zelfs onwenselijk. Pieter Cobelens is een voormalig chef van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Hij geeft als reden aan dat de overheid op die manier indirect bijdraagt aan het faciliteren van het dictoriale regime van de Turkse president Erdogan. Bovendien hebben de Turkse autoriteiten wijzigingen doorgevoerd waardoor de noodzaak van de lening/regeling helemaal komt te vervallen.

Politiemensen moeten 1 overheid dienen: De Nederlandse

Politiemensen moeten werken in dienst van één overheid en dat is de Nederlandse, aldus Tweede Kamerlid Chris van Dam (CDA). Dat geldt ook voor agenten die een Turkse achtergrond hebben. Hij is verheugd dat ook de minister van Veiligheid en Justitie aan de regeling een eind wilt maken en dus het voorstel van de christendemocraten volgt. Bovendien heeft Turkije de afkoopsom voor de dienstplicht verlaagd. En is het tevens niet meer verplicht om de verkorte militaire basisopleiding te doen in Turkije.

0 comments… add one

Leave a Comment