Levenhypotheek

Heeft u enige jaren geleden een levenhypotheek afgesloten en wilt u deze graag oversluiten? Bij deze hypotheekvorm lost u tijdens de looptijd niet af. U sluit in plaats daarvan een verzekering af. Met deze levensverzekering zou u in staat moeten zijn om de hypotheekschuld af te betalen, aan het einde van de looptijd welteverstaan.

U kan de hypotheekpolis afkopen maar dit is meestal duur. Desondanks kan het afkopen c.q. omzetten van deze hypotheeklening soms verstandig zijn. Al was het alleen om te voorkomen dat u na de looptijd met een restschuld blijft zitten. Dat komt door tegenvallende rendementen op levensverzekeringen bij deze hypotheken nogal vaak voor.

Informatie over de levenhypotheek

Als u op zoek bent naar informatie over de levenhypotheek, dan bent u op Leningen.nl op de juiste plek. Deze hypotheekvorm is eigenlijk een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een kapitaalverzekering. Men betaalt maandelijks premie maar lost de hypotheeksom tijdens de looptijd niet af. De maandelijkse premie verdwijnt voor een gedeelte in de kapitaalverzekering. U bouwt daarmee als het ware een tegoed op. Daarvan zou u de hypotheek aan het einde van de looptijd moeten kunnen aflossen.

Omdat het rendement van de kapitaalverzekering kan tegenvallen, is de levenhypotheek een zeer riskante hypotheeksoort. De overheid heeft met ingang van 1-1-2013 dan ook besloten om de hypotheekrenteaftrek op nieuwe levenhypotheken niet meer toe te staan. Houders van bestaande levenhypotheken die vóór 1 januari 2013 zijn afgesloten, die kunnen nog wel hypotheekrenteaftrek toepassen.

Nadelige eigenschappen van de leven hypotheek

De ‘leven hypotheek’ kan nog worden aangevraagd voor een tweede woning. Ook kunnen bestaande levenhypotheken worden overgesloten naar een nieuwe leven hypotheek. Maar nog verstandiger is het om deze hypotheek om te zetten naar een veiliger hypotheekvorm zoals een annuïteiten- of lineaire hypotheek. Al is dat meestal pas na 10 jaar lonend, omdat u dan de minste kosten maakt. Dat is één van de redenen waarom de levenhypotheek uit de gratie is. Hieronder sommen we de bekendste nadelen op van deze hypotheek. En die zijn er in overvloed:

  • U bouwt met deze hypotheekvorm een vermogen op en wel binnen een gemengde verzekering. Hoeveel vermogen u opbouwt is van te voren niet te zeggen. Misschien komt de term ‘woekerpolis’ u nog bekend voor? Veel levenhypotheken zijn met een dergelijke dure polis ooit afgesloten.
  • Heeft u een levenhypotheek en wilt u deze graag laten oversluiten terwijl de looptijd nog niet verstreken is? U zult dan uw levensverzekering/kapitaalverzekering moeten afkopen en dat kan flink in de papieren lopen. Pas na zo’n 10 jaar kunt u de polis relatief voordelig afkopen.
  • Wie zegt dat de verzekering u in de toekomst voldoende rendement oplevert? Bij de levenhypotheek heeft u geen enkele garantie dat er op het einde van de looptijd voldoende geld wordt uitgekeerd. Bij levenhypotheken ligt een restschuld op de loer….
  • Als starter komt u voor de levenhypotheek niet meer in aanmerking voor de hypotheekrenteaftrek.
  • Houders van bestaande levenhypotheken kunnen de hypotheek nog wel verhogen, alleen kunnen ze over dat hypotheekbedrag géén hypotheekrenteaftrek meer toepassen.

Kan ik nog een levenhypotheek afsluiten?

U kunt als starter deze hypotheek nog wel afsluiten, maar u kunt dan niet meer profiteren van de hypotheekrenteaftrek. Daarom is deze hypotheekvorm voor u niet meer interessant. Voor mensen die graag een extra hypotheek zouden willen afsluiten (bijvoorbeeld voor de aankoop van een tweede woning zoals een vakantiehuis of als investeringsobject) kan de levenhypotheek wél interessant zijn.

Want bij sommige hypotheekmaatschappijen is een levenhypotheek aanmerkelijk goedkoper dan algemeen geaccepteerde hypotheekvormen zoals de annuïteitenhypotheek lineaire hypotheek. In sommige gevallen kan deze hypothecaire lening nog wel degelijk voordelen bieden.

Bestaande levenhypotheek oversluiten en hypotheekrenteaftrek behouden?

Heeft u een levenhypotheek afgesloten vóór 1 januari 2013? Dan kunt u opnieuw een levenhypotheek afsluiten. U kunt deze laten oversluiten, omzetten maar ook meenemen wanneer u een nieuwe woning koopt. U blijft recht houden op hypotheekrenteaftrek.

Waarom deze hypotheekvorm vóór 1-1-2013 zo populair was:

Op dit moment maken nog honderdduizenden huishoudens in Nederland gebruik van de levenhypotheek. Voor hen is het te hopen dat de levensverzekering voldoende rendement oplevert, zodat ze hun hypotheek op het einde van de looptijd kunnen aflossen. Zo niet, dan blijven ze achter met een restschuld en moeten ze daarvoor een nieuwe hypotheek afsluiten. Deze hypotheekvorm was vóór 1 januari 2013 vrij populair. Consumenten kozen hier voor omdat…

  • men tijdens de looptijd niet hoefde af te lossen;
  • met de opbrengst van de levensverzekering de hypotheek (voor een gedeelte) de hypotheek kon worden afgelost;
  • zij vaste maandelijkse lasten hadden (verzekeringpremie / hypotheekrente);
  • consumenten bij een gunstig beleggingsresultaat zelfs meer rendement konden verwachten;
  • ze de levensverzekering ook bij een andere partij konden afsluiten.

Actuele hypotheekrente levenhypotheken

Bent u op zoek naar de actuele rente op levenhypotheken? Bijvoorbeeld omdat u uw huidige hypotheek wilt verlengen, of omdat u een levenhypotheek wilt onderbrengen bij een goedkopere hypotheekaanbieder? U kunt een levenhypotheek mét of zonder NHG afsluiten. Voor een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) wordt een iets hogere rente gehanteerd. Momenteel (november 2017) bent u bij banken zoals Argenta (1 jaar rentevast: 1.30%) en Obvion (5 jaar rentevast: 1.35%) het goedkoopste uit. We raden u aan

Hypotheekadvies bij veranderingen in persoonlijke situatie

Een betrouwbaar en gedegen hypotheekadvies is bij het afsluiten van hypotheken voor iedereen belangrijk. U voorkomt daarmee een hoop narigheid in de toekomst. Sowieso zijn hypotheken ingewikkelde producten maar de levenhypotheek spant wat dat betreft de kroon. Deze hypotheeksoort heeft een zeer ingewikkeld karakter en dat ligt met name aan de gemengde verzekeringen en de fiscaliteiten die moeilijk te doorgronden zijn voor leken.

We raden u dan ook aan om bij veranderingen in uw persoonlijke/financiële situatie of bij verhuizingen, altijd advies in te winnen bij een hypotheekadviseur. Doe nooit iets op eigen houtje voordat u bij een deskundige advies heeft ingewonnen!