Man spant kort geding aan tegen ICS en krijgt gelijk

29-8-2017 – Amsterdam – Een werkloze Amsterdamse man met schulden, ondervond aan den lijve wat de gevolgen kunnen zijn van het onbesuisd aangaan van een creditcardovereenkomst. Uiteindelijk is hij door de kantonrechter in het gelijk gesteld.

ICS bleek te makkelijk om de tuin te leiden

De man had geldschulden en toen hij een telefoontje kreeg namens ICS van een callcenter, met het voorstel om een creditcard met een limiet tot 2.500 euro af te nemen, toen was de keuze snel gemaakt. Dat extra bestedingslimiet kwam hem prima uit. De medewerker van de callcenter deelde mee dat de rente tot 2% zou bedragen. Samen namen ze de procedure door en de medewerker had gegevens nodig over het inkomen en de hoogte van de huurlasten van de Amsterdammer. De man verzon de bedragen en bevestigde de gegevens per brief. De kredietkaartovereenkomst werd vervolgens per post toegestuurd, met voorop de brief ook meteen de ICS Mastercard met een bestedingslimiet tot 2.500 euro. Achterop de brief stonden de voorwaarden. De creditcard kon direct worden geactiveerd en gebruikt.

Geen 2% rente maar 14%


Al vrij snel werd het bestedingslimiet verbruikt en de man ging er zelfs overheen. Daarvan loste hij een klein deel af, namelijk 200 euro. Aan de aflossingsverplichting -waar hij onvolledig over was geïnformeerd- kon hij zich niet meer houden. Dat was natuurlijk niet volgens de voorwaarden van ICS. Hij moest daarom het openstaande bedrag in één keer terugbetalen. Er werd een vertragingsrente van 14% toegepast. De man schrok en besloot naar de kantonrechter te stappen. Als reden werd aangevoerd dat hij onvolledig was geïnformeerd door ICS en dat ze nooit naar zijn inkomensbewijs hadden gevraagd. Over de vertragingsrente was hem tevens niets bekend.

In gelijk gesteld

De kantonrechter gaf hem in alle gevallen gelijk. ICS had de consument onvolledig geïnformeerd, had verzuimd om een inkomenstoetsing te doen én het was ongehoord om de kaart samen met de overeenkomst in één keer te verzenden. De man mag zijn schuld zonder vertragingsrente van 14% in termijnen van 50 euro aflossen. En ICS? Zij moeten direct de procedure van alle kredietkaarten aanpassen.

Conclusie:

De kredietovereenkomst werd ongeldig verklaard. De Nederlander mag de schuld in termijnen van €50 per maand aflossen. En er mag geen vertragingsrente worden berekend. ICS moet meteen zijn procedures en voorwaarden aanpassen.

Ook onvolledig geïnformeerd over uw creditcard?

Voor meer info over deze zaak kunt u rechtspraak.nl bezoeken. Deze zaak heeft als nummer: ECLI:NL:RBAMS:2017:5384

Comments on this entry are closed.