Meer kunnen lenen is volgens Nibud geen oplossing voor starters

Volgens het Nibud lost meer geld te lenen voor starters niet de problemen op woningmarkt op. Er wordt al eventjes gesproken over een verruiming van de leennormen. Maar daarmee zal de betaalbaarheid van starterswoningen niet verbeteren.

Dit zal het Nibud (het instituut voor budgetvoorlichting) over een aantal dagen tijdens een rondetafelgesprek inbrengen en wel bij die van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst. Het Nibud zal voorstellen om juist een gedeelte van de woningvoorraad exclusief voor starters te bestemmen.

Onderscheid tussen singles en tweeverdieners


Het instituut (Nibud) maakt een onderscheid tussen tweeverdieners en singles om de problemen op de woningmarkt voor starters te verduidelijken. Zo kunnen tweeverdieners waarvan beide partners een minimumloon verdienen, op dit moment een hypotheek afsluiten van 175.000 euro en dat bij een rente van 2 procent. Voor dergelijke bedragen staan in Nederland voldoende huizen te koop.

Update: Tweeverdieners kunnen 170% lenen voor hun nieuwe woning.

Starters hebben sterke voorkeur voor huren

Veel starters hebben een sterke voorkeur voor huren boven het kopen van een woning, volgens het Nibud. Deze mensen worden min of meer gedwongen om wel te gaan kopen, omdat er te weinig betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn. Volgens het Nibud is het kopen van een huis op jonge leeftijd met name in Nederland normaal. Het is een cultuurgebonden gewoonte. Juist daardoor stijgen de woningprijzen in Nederland voor goedkopere woningen.

Verruiming leenregels weinig nut aangezien men al geld overhoudt

Een verruiming van de leennormen voor starters heeft niet zoveel zin, volgens het Nibud. Zij constateren dat het merendeel van de huurders met een laag inkomen nu al geld overhoudt. In dit geval hebben ze het over inkomens van tweeverdieners tot maximaal 35.000 per jaar.

Meer betaalbare huurwoningen als oplossing voor te hoge woningprijs

De oplossing is volgens het Nibud eenvoudig. Zo moeten er veel meer betaalbare huurwoningen in de grote steden komen. Zo zijn starters niet verplicht om een eigen woning te kopen en is er voor de andere groep (de mensen die wel een woning willen kopen) meer aanbod. Meer aanbod en minder vraag, dat leidt onherroepelijk tot lagere woningprijzen.

Comments on this entry are closed.

Previous Post:

Next Post: