Minder betalingsproblemen bij Nederlanders

Niet alleen de Nederlandse Overheid heeft zijn zaakjes weer op orde. Ook de Nederlandse consument is duidelijk de kredietcrisis weer te boven. Zoals we in een vorig artikel al vermeldden, groeide de economie in het tweede kwartaal van 2017 met maar liefst 2,5%. Ook het aantal werkelozen neemt verder af.

Tel daar de herstellende woningmarkt bij op en een sterke toename van het aantal nieuwe bedrijven, en we kunnen concluderen dat het óók voor de Nederlandse burgers er steeds rooskleuriger uit gaat zien. Logisch is het dan ook dat het aantal Nederlanders met betalingsproblemen sterk terugloopt.

Vijf procent minder betalingsachterstanden op leningen

Op dit moment hebben plus minus 710.000 Nederlanders een betalingsachterstand bij een instantie. Nog steeds een behoorlijk aantal maar wel fors minder dan in het jaar hiervoor. Volgens de cijfers van de BKR zijn het er 5% minder. Het is op z’n minst opmerkelijk te noemen dat het aantal consumenten met een betalingsachterstand terugloopt. Want sinds dat ook kleine kredieten vanaf 250 euro bij de BKR moeten worden aangemeld, zou je verwachten dat er juist meer achterstanden genoteerd worden. Dat is dus niet het geval.

93% van de consumenten heeft een positieve registratie


Overigens heeft 93% van de mensen die geregistreerd staan bij de BKR een positieve registratie. In totaal staan leningen van 10 miljoen Nederlanders geregistreerd. Iets meer dan 700.000 daarvan hebben dus een negatieve BKR-registratie. Dat komt neer op 7%.

Ook uw telefoonabonnement wordt waarschijnlijk geregistreerd

Sinds mei 2017 worden ook kleine kredieten van boven de 250 euro geregistreerd bij de BKR. Als u een telefoonabonnement heeft afgesloten waarbij u een toestel op afbetaling koopt, dan wordt dit als een krediet gezien indien de telefoon meer dan 250 euro kost. Dit krediet wordt dan ook geregistreerd bij Stichting BKR.

Hoe betalingsproblemen oplossen?

Als u problemen heeft met het aflossen van een krediet of abonnement, dan is het noodzakelijk dat u snel hulp zoekt. Anders kunnen uw geldzorgen ontaarden in schulden. Maak ook goede afspraken met uw schuldeiser(s) en klop eventueel aan bij uw gemeente voor hulp. U kunt dan, samen met een schuldhulpverlener, uw schulden in kaart brengen en een oplossing bedenken. Overigens zijn er minder betalingsproblemen bij Nederlanders.

0 comments… add one

Leave a Comment