Nederlanders hebben hoge hypotheekschuld maar springen voorzichtig met persoonlijke leningen en creditcards om

Nederlanders staan (en of we daar trots op moeten zijn is de vraag…) bekend vanwege hun zuinigheid. We zijn een Calvinistisch landje. Des te frappanter is het daarom dat nergens anders zoveel hypotheken worden afgesloten als in Nederland. We hebben een enorme hypotheekschuld openstaan. Maar daarentegen worden er opvallend weinig consumptieve kredieten afgesloten. Wat dat betreft spannen we in Europa de kroon. En daar mogen we toch best trots op zijn. Want schulden hebben is niet iets om over op te scheppen…

Onderzoek van ING

De ING publiceerde onlangs de cijfers die ze haalde uit een wereldwijd onderzoek. 15.000 mensen werden gevraagd naar hun wijze van sparen, uitgeven, beleggen, investeren en lenen. De gemiddelde Nederlander heeft een (zeer) hoge hypotheekschuld. Wij spanden tijdens de economische crisis wat dat betreft zelfs de kroon! We hadden in die periode de allerhoogste, doorlopende schulden van de EU (“uitgedrukt als percentage v/h nationaal inkomen”). Vanwege die hoge schuldenlast hadden wij in Nederland langer last van de kredietcrisis. Die duurde hier langer. Ook vanwege het op slot gaan van de huizenmarkt, of juist met name daarom.

De aflossingsvrije hypotheek

Nog steeds maakt de DNB zich oprecht zorgen over onze hoge hypotheeklasten. De Nederlandsche Bank is bang dat die hoge hypotheekschulden op termijn opnieuw de financiële stabiliteit in Nederland aantast. En veel Nederlanders lossen nog steeds niets van hun woning af omdat ze ooit een aflossingsvrije hypotheek hebben afgesloten.

Minder kredieten en persoonlijke leningen

Toch sluiten Nederlanders veel minder gauw een persoonlijke lening of ander soort consumptief krediet af in vergelijking met andere landen in de Eurozone. We lenen maar weinig. Tevens zijn we bepaald geen liefhebber van creditcards of kopen op afbetaling. Meer dan 40% van de Nederlanders zegt buiten hun tophypotheek om geen andere schulden te hebben. In de rest van Europa ligt dat gemiddelde op 52%.

0 comments… add one

Leave a Comment