Nederlanders staan veel vaker in het rood

Vrijdag jl. meldde het CBS (het Centraal Bureau voor Statistiek) dat Nederlandse huishoudens in 2017 vaker op hun betaalrekening in het rood stonden.

In totaal liep het rekeningen tekort op naar 6.9 miljard euro. Een stijging van zeven procent. Daarentegen namen ook de spaartegoeden toe tot ongeveer 200 miljard euro. Goed voor een flinke groei van acht procent.

Wat is rood staan op de betaalrekening?

Veel consumenten hebben bij hun bank de mogelijkheid om “in het rood” te staan. Daarvoor moeten ze beschikken over een rekening met een kredietfaciliteit. Een z.g. ‘krediet op betaalrekening’. U kunt met een dergelijke rekening meer geld opnemen dan u op de rekening heeft staan. U kunt dus in de rode cijfers staan. Anders dan bij een doorlopend krediet, moet u wel minimaal eens in de drie maanden een positief saldo hebben gedurende 24 uur. Roodstand wordt gemeld bij het BKR. Dit is het Bureau voor Krediet Registratie. De rente over het bedrag dat u rood staat kan oplopen tot 14%. Het is een zeer dure vorm van geld lenen.

Ook het aantal consumptieve kredieten nam toe


Naast dat er meer huishoudens vaker rood staan op de betaalrekening, nam ook een andere vorm van lenen toe: Het consumptief krediet. Consumptieve kredieten zijn leningen die gebruikt worden voor consumentendoeleinden. Een consumptief krediet is bijvoorbeeld de persoonlijke lening of het doorlopend krediet. In totaal nam het consumptief krediet in omvang toe tot 17.9 miljard euro. Een stijging van 3.5%! Nu leent een gemiddeld Nederlands huishouden zo’n €1.500 maar lost het gemiddeld ook zo’n €1.600 af.

Totale schuld nog gelijk met 2003

Het CBS constateerde dat de totale schuld van huishoudens nog nagenoeg gelijk is aan 2003. Dit is namelijk €2.500 gemiddeld per huishouden.

0 comments… add one

Leave a Comment