Sterke daling betalingsachterstanden door BKR-geregistreerden

Volgens de nieuwssite Nu.nl neemt het aantal BKR-geregistreerden gestaag af. Zo stonden er eerder in 2018 maar liefst 678.000 leners geregistreerd met een achterstand. Of te wel: Bijna 7% (6,6% om precies te zijn) van de kredietnemers die in totaal staan geregistreerd bij het BKR (Bureau Krediet Registratie).

Kredietbarometer

In 2012 is het BKR begonnen met het bijhouden van de gegevens van kredietnemers met een kredietbarometer. En sinds dat jaartal is het percentage nooit eerder zo laag geweest. Dat schrijft instantie BKR. In 2012 stond nog 7,5% van de geregistreerden met een betalingsachterstand in hun systeem.

10,4 miljoen personen

Bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel staan op dit moment 10,4 miljoen Nederlanders in het systeem. Dat is een groei ten opzichte van 2012. Toen stonden er 8,8 miljoen mensen in de database. Dat komt doordat nu ook kleine kredieten worden genoteerd door het BKR. Zo zijn telecomproviders verplicht om sommige abonnementen met gatis telefoon door te geven én worden nu ook private leasecontracten opgenomen in het systeem. Bij geld lenen moeten kredietverstrekkers overigens altijd een BKR-check doen.

Personen met achterstanden neemt af

Ook al staan er sinds 2012 meer mensen geregistreerd, toch zijn die cijfers zeer relatief. Want het aantal personen met een achterstand neemt procentueel gezien af. In 2015 werd er nog een record gevestigd. Toen hadden zo’n 778.000 personen een betalingsachterstand op hun krediet (9,4%). Wilt u geld lenen zonder BKR toetsing? Klik op de link en ontdek wat uw mogelijkheden zijn.

MKB leningen voor bedrijven met gunstiger voorwaarden

Er zijn tijden geweest dat men met lood in de schoenen bij de bank langsging voor de aanvraag van een lening. Een zakelijke lening? Dat kon u als ondernemer wel op uw buik schrijven. Tenzij u uitmuntende cijfers kon overleggen. Ook veel particulieren maakten geen schijn van kans. Het tij is gekeerd. Met name ondernemers merken dat. Banken doen er alles aan om MKB leningen aan de man te brengen. Het zijn nu juist de bedrijven waarvan de banken afhankelijk worden.

Bedrijven met hoog risicoprofiel profiteren, dat schrijft het FD

Het zijn met name ondernemingen die een hoger risicoprofiel hebben die profiteren, aldus het Financiële Dagblad. De krant schrijft dat bedrijven in de VS met een hoog risicoprofiel profiteren van het “versoepeld leenstelsel”. Voor banken in Nederland is dit een nadelige trend. Ze krijgen “onvoldoende grip op deze groep”, aldus het Financiële Dagblad.

Bedrijven bepalen voorwaarden MKB lening

 Dat bedrijven tegenwoordig steeds vaker de voorwaarden voor zakelijk geld lenen bepalen, dat is niet iets van de laatste tijd. Het FD kwam erachter dat grotere ondernemingen vóór de kredietcrisis ook al de leenmarkt bepaalden. MKB leningen met z.g. ‘losse voorwaarden’ verdwenen toen de financiële crisis uitbrak. Maar nu zijn ze min of meer terug. Hoe dat komt?

Volgens Jelle Maasbach, hij is beurscommentator, speelt de lage rente een rol. Die wordt door de ECB in stand gehouden. Zoekt u naar een financiering voor uw onderneming? Dan kan u onderhandelen met de bank over de voorwaarden. Niet de bank maar ú dicteert.

Makkelijk geld lenen voor financieel zwakke bedrijven

Zelfs bedrijven die een slechte positie hebben en financieel zwak staan, kunnen gemakkelijker aan een zakelijke lening komen. Er zijn geldschieters te over. Ook startende MKB-bedrijven kunnen zodoende altijd wel bij een aanbieder terecht.

Bron: voor het volledige artikel gaat u naar de website van BNR.

Woningbezitter laat veel geld zomaar liggen volgens VEH

Het blijkt dat menig woningbezitter zomaar een hoop geld laat liggen bij het afsluiten van een (nieuwe) hypotheek. De VEH (Vereniging Eigen Huis) geeft dit aan. Uit hun onderzoek blijkt dat maar liefst negentig procent (!) niet of nauwelijks onderhandelt met de bank wanneer deze een nieuw rentevoorstel doet. Zij accepteren direct het voorstel van de bank zonder dat ze de tijd nemen om eerst hypotheken te vergelijken.

Nieuw rentevoorstel en rentevaste periode

Alle kredietaanbieders en banken zijn sinds 2013 verplicht om hun klanten op tijd een nieuw rentevoorstel te doen. Dit voorstel moeten ze tenminste 3 maanden voordat een rentevaste periode beëindigt indienen. Nu blijkt uit het onderzoek van de VEH dat de meeste consumenten (90%) gewoon direct akkoord gaan met dit voorstel en zich totaal niet verdiepen in de mogelijkheden. In veel gevallen kunnen ze bij een andere aanbieder al snel honderden euro’s op jaarlijkse basis besparen!

Terugverdienkosten

Volgens de Vereniging Eigen Huis zijn de kosten bij een overstap naar een andere aanbieder al snel terugverdiend. Want aan een overstap zitten vaak kosten verbonden. De VEH raadt woningeigenaren aan om niet blindelings akkoord te gaan met een nieuw rentevoorstel. Zij moeten actief aanbiedingen van concurrenten gaan bekijken en vergelijken.

Hypotheek afsluiten via Leningen.nl
Bent u op zoek naar een nieuwe hypotheek? Op Leningen.nl is het vergelijken van hypotheken eenvoudig. Wij tonen u altijd de meest actuele hypotheekrentes van alle bekende banken in Nederland. Vergelijk de rentes met elkaar en vraag vervolgens via onze website een hypotheekofferte aan. Voor de exacte maandelijkse hypotheekkosten moet u letten op het Jaarlijks Kostenpercentage.

Gemeenten moeten geld lenen aan huizenkopers met laag inkomen

Volgens de Rekenkamer zijn minder gangbare maatregelen noodzakelijk om de middeninkomens en lage inkomens in Amsterdam aan een woning te helpen. De Rekenkamer denkt in dit geval aan een lening die de gemeente Amsterdam zou moeten verstrekken. Klik hier voor het rapport waarin de Rekenkamer de problemen uiteenzet. 

Woningmarkt in Amsterdam in de problemen

 De Rekenkamer merkt op dat de gemeente Amsterdam wel degelijk iets aan de problemen op de woningmarkt doet en enorm haar best doet. Maar het is volgens Jan de Ridder (de directeur van de Rekenkamer) onvoldoende. Het werpt geen vruchten af. Hij vertelt dat de situatie op de Amsterdamse woningmarkt niet in evenwicht is.

Problemen bij gezinnen met lage inkomens

Volgens de Amsterdamse Rekenkamer hebben niet alleen gezinnen met lage inkomens problemen met het vinden van een geschikte woning. De problemen zijn veel groter. Zo is het ook voor eenoudergezinnen, grote gezinnen en alleenstaanden van 35 jaar of ouder bijkans onmogelijk om een passend huis te vinden. Voor grote gezinnen zijn veel woningen te klein en voor alleenstaanden of gezinnen met een laag inkomen, zijn woningen simpelweg onbetaalbaar. In Amsterdam bestaat maar 40% van het woningaanbod uit woningen met een oppervlakte van 60 m³ of meer. Maar ongeveer 80% van de Amsterdammers is op zoek naar een huis van 60 m³ . Daarnaast zijn de woningprijzen vanaf het jaar 2014 met bijna 50% gestegen!

Amsterdam bouwt veel nieuwe woningen

In 2017 heeft de gemeente al vele duizenden nieuw te bouwen woningen in aanbouw genomen. Daarmee probeert het de druk van de ketel te halen. 80% van de huizen wordt gebouwd voor de sociale verhuur. Het overige gedeelte gaat naar de woninghuur voor de middeninkomens. Volgens Jan de Ridder is dat echter niet voldoende. Er moet snel meer gebeuren voor de mensen die nu nog geen woning kunnen huren of kopen. Zo zou Amsterdam zelf in de verhuurprijzen moeten ingrijpen en een lening moeten verstrekken aan degenen die geen betaalbaar huis vinden. Zo kan het verschil tussen ’t maximale hypotheekbedrag en de koopprijs van een woning toch nog worden overbrugt.

Goedkopere leningen voor Rhedenaren en Rozendalers met lage inkomens

Inwoners van Rozendaal en Rheden met een laag inkomen mogen hun handen dichtknijpen. Tenminste, als ze goedkoop willen lenen bij de kredietbank. Want per 1 januari houdt de Kredietbank Arnhem het voor gezien. De Nederlandse gemeenten Rozendaal en Rheden zijn daarom met de Stadsbank Apeldoorn in gesprek gegaan en beide partijen hebben een contract gesloten. Leningen van de Stadsbank Apeldoorn zijn veel goedkoper dan de dure kredieten die voorheen bij Kredietbank Arnhem aangevraagd konden worden.

Wat doen kredietbanken?

 Waarom maken mensen gebruik van een kredietbank voor het afsluiten van een lening? Kredietbanken zijn in het leven geroepen om mensen met schulden vooruit te helpen. Er worden allereerst afspraken gemaakt met schuldeisers ter voorkoming van extra schulden. Zo wordt voorkomen dat er incassomaatregelen getroffen worden.

In sommige gevallen lukt het om schulden kwijt te laten schelden. Daarnaast kan een lening bij een kredietbank worden afgesloten. Alle lopende schulden worden hierin opgenomen. Er blijft dan 1 schuld over. Dit wordt een saneringskrediet genoemd. Kredietbanken helpen mensen met schulden ook om de financiële situatie te stabiliseren. Een situatie is pas stabiel indien de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven.

Kredietbank in gemeenten niet verplicht

Lang niet alle Nederlandse gemeenten hebben een kredietbank. Volgens de wet is dat namelijk niet verplicht. In Rozendaal en Rheden was ook geen kredietbank gevestigd. De bewoners konden echter terecht bij de Kredietbank Arnhem. Ook al hadden deze 2 gemeenten geen contract afgesloten met de gemeente Arnhem. Overigens kwam die kredietbank slecht in het nieuws vanwege de hoge rentes die het rekent op leningen. Het tv-programma Kassa besteedde hier aandacht aan.

Goedkoop geld lenen bij Stadsbank Apeldoorn

Met het contract dat de gemeenten Rozendaal en Rheden hebben gesloten met de Stadsbank Apeldoorn, komt er een eind aan de hoge rente op leningen voor mensen met schulden. Zij lenen vanaf 1 januari tegen een lage rente van 2,3%. De gemeente Arnhem hanteerde een rentetarief vanaf 11%. Helaas kunnen niet alle inwoners van Rheden en Rozendaal die een laag inkomen hebben (en geen reguliere lening kunnen afsluiten) profiteren van deze gunstige rente. Deze lage rente geldt alleen voor nieuwe aanvragen.

Crowdfunding heeft in 2017 223 miljoen euro aan financieringen opgeleverd

Crowdfunding platforms schieten in Nederland als paddenstoelen uit de grond. Volgens Crowdfundingcijfers.nl werden er via dergelijke leenplatforms in 2017 vele financieringen afgesloten met een totale waarde van zo’n 223 miljoen euro.

Het ophalen van leningen via crowdfunding is daarmee gestegen met meer dan 30% t.o.v. 2016. Volgens dezelfde website konden in 2017 ongeveer 5000 nieuwe ondernemingen en projecten dankzij crowdfunding platforms gefinancierd worden.

Leningen voor ondernemingen en projecten

 Voor projecten (bijvoorbeeld voor theater, film en muziek) werd in totaal via crowdfunding 14,4 miljoen euro opgehaald. Per creatief bedrag bedroeg het gemiddelde leenbedrag daarmee 15.000 euro. Een onderneming haalde gemiddeld 102,000 euro binnen op deze manier. In totaal hebben Nederlandse ondernemingen bijna 193,000 miljoen euro in 2017 opgehaald via crowdfunding. Geld lenen voor het opstarten van een eigen onderneming is via crowdfunding mogelijk mits u een goed idee en ondernemingsplan heeft. De rente kan iets lager zijn dan bij een gewone zakelijke lening.

Geld lenen voor maatschappelijke projecten

Er werd in 2017 ook weer veel geld geleend voor maatschappelijke projecten blijkt uit de cijfers van Crowdfundingcijfers.nl. Zo werden er allerlei (bouw)projecten ‘gesteund’ door investeerders zoals speeltuinen en projecten voor scholen. Er werd in totaal iets meer dan 13 miljoen euro opgehaald via crowdfunding platforms.

Persoonlijke leningen voor consumenten

Ook consumenten maakten in 2017 dankbaar gebruik van de mogelijkheid om zonder tussenkomst van een bank geld te lenen. Gemiddeld leenden Nederlandse consumenten een bedrag van 7.500 euro. In totaal werd er 2,8 miljoen euro opgehaald door consumenten. Zij sloten deze persoonlijke leningen voornamelijk af voor woningrenovaties (financiering keuken, badkamer, etc) of leenden geld voor een auto / caravan. De crowdfunding markt is in vergelijking met 2016 iets gegroeid. Maar in een minder hoog tempo dan in de voorgaande jaren. In 7 jaar tijd is er echter al een exceptioneel hoog bedrag van 600 miljoen euro opgehaald.

Is private lease echt zo aantrekkelijk of valt het tegen?

Als u in een willekeurige zoekmachine de term ‘private lease’ invult, dan tuimelen de leasemaatschappijen over u heen met de mooiste aanbiedingen, aanlokkelijke toezeggingen en mooie verhalen. Maar wat krijgt u nou precies met private lease? Is deze leasevorm voor particulieren nou echt zo gunstig of valt het tegen?

Wat is private lease?

 Private lease is een vorm van autohuur voor particulieren. U betaalt maandelijks een vast bedrag en mag in ruil daarvoor in een nieuwe auto rijden. De lessor (leasemaatschappij) betaalt uw autoverzekering, wegenbelasting, onderhoud, pechhulp en eventuele reparaties aan uw auto. Zo hoeft u zich nooit meer zorgen te maken over onverwachte, gepeperde rekeningen. Als leaser moet u alleen zelf de brandstof betalen en verkeersboetes. Met private lease krijgt u een vast aantal kilometers per maand of per jaar.

Als u kilometers maakt buiten de bundel, dan betaalt u een forse extra bijdrage. Private lease is geen autolease maar een dure vorm van huren. Voor mensen die een goede auto nodig hebben maar daarvoor geen lening kunnen afsluiten, is private autolease echter wel een goede (tijdelijke) oplossing!

Wat betaalt u voor een private lease auto?

Het klinkt natuurlijk erg aanlokkelijk: In een nieuwe auto rijden voor een vast bedrag per maand. En bovendien regelt de leasemaatschappij alles voor u! Maar achter het mooie ‘verkooppraatje’ schuilen hoge kosten.

En bovendien zult u nooit de eigenaar van de auto worden. Al heeft u de leasekosten deels zelf in de hand. Als u maandelijks weinig kilometers rijdt en al tevreden bent met een klein stadsautootje, dan kunt u al vanaf zo’n 175 euro per maand rijden in een nieuwe auto. Voor een gezinsauto betaalt u zo het drievoudige of meer per maand.

Prijs sterk afhankelijk van looptijd en aantal kilometers

Wat privé leasen u maandelijks kost, is voor een belangrijk deel afhankelijk van de looptijd die u kiest en de gekozen kilometerbundel. Des te langer de looptijd des te lager het maandbedrag. Des te meer u rijdt, des te hoger het maandbedrag.

Addertje onder het gras

U spreekt met de leasemaatschappij -eigenlijk moeten we schrijven ‘autoverhuurbedrijf’- af hoeveel kilometers u rijdt per jaar. U zit dus vast aan een kilometrage. Maakt u echter meer kilometers dan is afgesproken? Dan kunnen de kosten oplopen tot wel 12 cent per kilometer die u extra heeft gemaakt.

Overigens lenen Nederlanders weer vaker geld voor een auto. Natuurlijk kost geld lenen geld. Maar dan nog is een financiering aanvragen voor een auto veel voordeliger dan het rijden in een nieuwe auto met private lease….

Leningen voor zonnepanelen voordeliger dan een sociaal krediet in Helmond

In Helmond moeten inwoners met een laag inkomen volgens de PvdA vele malen goedkoper kunnen lenen. Voor een sociaal krediet rekent de gemeente nu nog een rentepercentage van minimaal 5,3% tot maximaal 8,2%. Het verschil met de blijverslening (2,8%), de starterslening (2,9%) en de gemeentelijke duurzaamheidslening (1,6%) is gewoonweg veel te groot volgens de PvdA.

Geld lenen voor zonnepalen goedkoper dan sociale lening

 Nu betalen arme mensen die een sociale lening afsluiten voor bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine, tot wel 3 maal zoveel rente dan personen die een gewone persoonlijke lening bij de bank aanvragen voor zonnepanelen. Daarom wil Mohammed Chahim, hij is fractievoorzitter van de PvdA in Helmond, dat de gemeente zo snel mogelijk de rentetarieven voor sociale leningen verlaagt. Dat dit mogelijk is bewijst Den Haag. Deze stad heeft namelijk de rente verlaagd naar 2,3%.

Kredietbank Nederland bepaald rentepercentages

Niet de gemeente Helmond maar Kredietbank Nederland bepaald de tarieven voor sociale kredieten. Maar toch zou de gemeente volgens Mohammed Chahim invloed kunnen hebben op de hoogte van de rente door een financiële bijdrage te doen. Chahim heeft het gemeentebestuur van Helmond daarover een aantal vragen gesteld.

Kassa

Het tv-programma Kassa ontdekte dat 132 gemeenten in Nederland hoge rentetarieven rekenen voor sociale leningen die ze aan hun inwoners verstrekken, met rentes die oplopen tot wel 14%. Maar volgens de gemeente Helmond moet dat onderzoek vanuit het juiste perspectief worden gezien. Want bij de Kredietbank Nederland kunnen 2 verschillende sociale kredieten worden aangevraagd: een persoonlijke lening met een rente tot 12,6% en een sociale lening. De sociale lening kan alleen worden aangevraagd door mensen met een zeer laag inkomen (minder dan 130% v/h minimumloon). In Helmond betalen deze mensen een rente tussen de 5,3% en 8,2%. Al is dat nog steeds teveel, vindt Chahim.

Helmond moet gratis geld lenen aanbieden

Hij stelt voor om gratis leningen aan te bieden, want het gaat maar om een handjevol aanvragen voor sociale leningen per jaar. Als de gemeente een paar duizend euro in een fonds stopt, dan kunnen mensen met lage inkomens daar gratis geld van lenen. Ieder jaar maken iets meer dan 10 inwoners van Helmond gebruik van een sociaal krediet van Kredietbank Nederland.

Geld lenen aan uw kind, hoe zit dat precies?

Bent u van plan om uw kind(eren) financieel vooruit te helpen? Sommige ouders schenken geld aan kinderen zodat ze een woning kunnen kopen, voor autorijlessen of zodat ze een bruiloft kunnen regelen. Maar u kan niet zomaar geld weggeven. Want dan krijgt u problemen met de Belastingdienst. Ze zien dit namelijk als een schenking. En over het geschonken bedrag bent u dan schenkingsbelasting schuldig. Uiteraard mag u wel geld uitlenen. Maar ook dan moet u zich houden aan bepaalde regels. Over de fiscale regels en geld lenen van ouders leest u meer op deze pagina.

Geld lenen aan kinderen, hoe gaat dat in zijn werk?

 U krijgt te maken met een aantal belastingregels als u een lening wilt verstrekken aan uw kind(eren). De Belastingdienst verplicht u bijvoorbeeld om over het uitgeleende geld een marktconforme rente te vragen. Als ouder voelt dat natuurlijk een beetje tegenstrijdig. Het liefst schenkt u geld en op een lening wilt u al helemaal geen rente heffen. Verdienen aan uw eigen kinderen, dat gaat tegen uw natuur in. Toch verplicht de Belastingdienst u dit.

Hoeveel rente moet u rekenen?

De Belastingdienst schrijft op haar website dat u aan uw kind(eren) een marktconforme rente rekenen. Maar hoeveel rente moet u rekenen? Hoe hoog is de marktconforme rente in 2017/2018? Voor een onderhandse lening rekent u minimaal 6% rente. Vraagt u minder dan dat? Dan ziet de Belastingdienst het als schenking en moet u schenkingsbelasting betalen.

Rente aftrekken

Natuurlijk kan uw kind de rente aftrekken van de inkomstenbelasting. Dat kan echter alleen als het met het geleende geldbedrag een woning aankoopt, een woning verbouwd of renoveert. De rente is aftrekbaar in box 1. De Belastingdienst schrijft verder dat de lening dan wel verplicht annuïtair of lineair binnen 30 jaar afgelost moet zijn.

Ontvangen rente schenken aan uw kind

U mag als ouder uiteraard de ontvangen rente weer als schenking doneren aan uw kind(eren). Iedereen mag jaarlijks een bedrag belastingvrij doneren. Vergeet niet om de lening aan uw kind te registeren bij de Belastingdienst! Dat doet u middels een contract en dan alleen als het leenbedrag wordt gebruikt voor de aankoop, renovatie of verbouwing van een huis.

Nederlanders zonder creditcard kunnen bij Google afrekenen met iDeal

Goed nieuws voor Nederlanders die geen creditcard hebben en toch met regelmaat aankopen doen in de Google Play Store. Tot voor kort konden zij alleen betalen via Paypal, door een Google Play giftcard aan te schaffen of via een telefoonrekening bij de KPN of één van de dochtermerken. Google heeft de laatste tijd testen uitgevoerd. Vanaf deze week is het mogelijk om af te rekenen met iDeal voor de aankopen uit de Play Store van Google.

Nederlanders gebruiken creditcards weinig

 Nederlanders gebruiken, vergeleken met inwoners van andere landen, de creditcard erg weinig. Het is bij ons dan ook geen noodzakelijk betaalmiddel. Met een gewone pinpas kan u vrijwel alle betalingen doen. Online betalen via iDeal is echter ideaal. Maar helaas is dat niet altijd mogelijk.

Waarom is dat niet mogelijk?

Met name grotere, internationale bedrijven bieden iDeal niet altijd aan als betaalmiddel in Nederland. Daarom moet men vaak gebruik maken van andere, omslachtige betaalmethodes. Zo moest u voorheen voor het betalen van apps, games en andere content in de Google Play Store apart een Paypal rekening openen. Of speciale giftcards aanschaffen.

Aankopen afrekenen via iDeal

Zonder creditcard kunnen gebruikers van Android dan ook eindelijk afrekenen via iDeal in de Google Play Store. Vrijwel alle banken in Nederland bieden aan hun klanten de mogelijkheid om te betalen via iDeal. Overigens kunt u in de Google Play Store ook gewoon gebruik blijven maken van andere betaalmethodes, bijvoorbeeld via uw telefoonprovider, betalen met creditcard of met cadeaubonnen.

Informatie over creditcards

Op Leningen.nl kunt u terecht voor betrouwbare informatie over de creditcard. Lees direct alles over creditcard aanvragen.