Senioren kunnen nieuw type lening afsluiten door de overwaarde van hun huis te gebruiken voor het comfortabeler en veiliger maken van hun woning

De SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) heeft een nieuw soort lening geïntroduceerd. Sinds kort kunnen senioren deze lening afsluiten en de overwaarde van hun huis gebruiken voor het comfortabeler en veiliger maken van hun woning. Zo kunnen ze langer in hun woning blijven wonen en hoeven ze niet te verhuizen. De lening wordt de ‘Verzilverlening’ genoemd.

Verzilverleningen

De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting is het fonds dat ook startersleningen aanbiedt. Door verzilverleningen aan te bieden hopen gemeenten in Nederland dat ouderen besluiten om langer zelfstandig te blijven wonen. Het fonds wil daarnaast senioren stimuleren om de lening te gebruiken voor het verduurzamen van hun woning.

Verzilverlening is een woonlening

De Verzilverlening is in feite gewoon een woonlening (hypothecaire lening). Daarmee wordt de overwaarde van een koopwoning gebruikt voor het bepalen van het leenbedrag. Het voordeel van deze woonleningen is dat de aanvrager geen rente hoeft te betalen tijdens de looptijd van de lening. Ook hoeft de lener tijdens de looptijd niet af te lossen. Dankzij deze speciale leningen krijgt men extra financiële ruimte waardoor het mogelijk wordt om aanpassingen te doen aan een woning.

Wanneer aflossen?

Men hoeft de Verzilverlening pas af te lossen als de woning is verkocht of nadat de eigenaar is overleden. Dat schrijft instantie SVn. Overigens heeft de Verzilverlening overeenkomsten met de Blijverslening.

Vermogen

Senioren hebben meestal hun vermogen in hun woning zitten. Omdat een groot deel van de ouderen onvoldoende inkomen heeft, is het voor hen niet altijd mogelijk om een reguliere lening af te sluiten. Met de Verzilverleningen wordt het vermogen dat in de woning zit benut. Toch zijn er nog steeds voldoende senioren die wel geld kunnen lenen, maar hun vermogen niet durven te investeren in aanpassingen aan een woning. Ze zijn bijvoorbeeld bang dat ze in de toekomst de stijgende energieprijzen en/of zorgkosten niet kunnen opvangen. Voor deze mensen zou de Verzilverlening ook een goede oplossing kunnen zijn, aldus Jan Willen van Beek van SVn.

0 comments… add one

Leave a Comment