SNS Bank

SNS Bank is een van de grotere Nederlandse financiële instellingen, naast bijvoorbeeld Rabobank, ABN Amro en ING. Bij SNS Bank worden verschillende producten aangeboden. Denk aan de mogelijkheid om een spaarrekening te openen, de mogelijkheid om geld te beleggen in aandelen en obligaties, mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten, enzovoorts. Ook biedt SNS Bank leningen aan voor particulieren en zakelijke consumenten, die puur bedoeld zijn als consumptief krediet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een doorlopend krediet en een persoonlijke lening.

Het is van verschillende aspecten afhankelijk welke vorm van een consumptief krediet het beste bij uw situatie past. Wilt u bijvoorbeeld een eenmalig grote uitgave bekostigen, of kiest u voor een lening die u voortdurend naar eigen inzicht aan kunt passen? Hoewel SNS Bank fysieke vestigingen in Nederland heeft, biedt deze bank het merendeel van haar producten online aan. Het online aanvragen van een consumptief krediet biedt consumenten verschillende voordelen. Denk aan het feit dat een lening sneller kan worden toegezegd en dat u persoonlijke documenten kunt uploaden in plaats van dat u deze per post moet sturen. Dit bespaart u tijd!

Verschillende SNS Bank leningen 

Zoals reeds beschreven werd worden de SNS Bank leningen in verschillende vormen aangeboden. Een persoonlijke SNS Bank lening is ideaal voor mensen die een eenmalige kostenpost moeten kunnen bekostigen. Denk bijvoorbeeld aan het bekostigen van een nieuwe auto, een verbouwing binnen uw woning, enzovoorts. Bij een persoonlijke lening lost u de lening over een vooraf vastgestelde looptijd af tegen een vaste rente. Tijdens de looptijd van uw lening zullen uw maandlasten zodoende hetzelfde blijven.

Een alternatief voor een persoonlijke lening is een doorlopend krediet. Een doorlopend krediet heeft geen vaste einddatum, maar kunt u zolang door laten lopen als dat u dit nodig acht. Een voordeel aan een doorlopend krediet is dat u de hoogte van dit krediet maandelijks aan kunt passen. Dit maakt een SNS Bank doorlopend krediet ideaal voor mensen met een flexibel inkomen, mensen die regelmatig tegen onvoorziene kosten aanlopen, enzovoorts. Een doorlopend krediet wordt net als een persoonlijke lening maandelijks voor een deel afgelost. Bij een doorlopend krediet lost u echter tegen een variabele rente af, in plaats van tegen een vaste rente.

Een SNS Bank lening online aanvragen 

SNS Bank biedt haar leningen online aan! Via de website van SNS Bank kunt u een offerteaanvraag indienen voor een bepaald krediet. SNS Bank bekijkt op basis van uw inkomen en dat van uw partner of u in aanmerking komt voor het aangevraagde krediet. Mocht dit het geval zijn, dan zal SNS Bank u een voorstel doen. Wanneer u met dit voorstel instemt dient u een aantal persoonlijke documenten toe te sturen, op basis waarvan SNS Bank uw kredietwaardigheid kan controleren. Denk aan een bewijs van inkomen, een kopie van loonstrookjes, een kopie van uw identiteitsbewijs, enzovoorts. Houd er rekening mee dat SNS Bank altijd naar uw financiële verleden en een eventuele BKR-registratie zal kijken. Beide elementen kunnen het aanvragen van een nieuwe lening ingewikkelder maken.

0 comments… add one

Leave a Comment