Starterslening

In Nederland kunnen starters die een woning willen kopen een starterslening aanvragen. De leennormen zijn sinds 2013 strenger geworden. Het afsluiten van een hypotheek voor een eerste woning is niet meer zo eenvoudig. Als startende woningeigenaar kan u vanaf 2018 alleen nog maar de woningprijs laten financieren.

Alles daaromheen moet u zelf bekostigen. Daarnaast let de bank ook op het type dienstverband, de hoogte van uw inkomen én uw leeftijd bij de beoordeling van een hypotheekaanvraag. Jonge kopers en starters kunnen daarom vaak niet voldoende lenen. Met de starterslening ontvangt u van de gemeente een aanvulling op de hypotheek. En de eerste 3 jaren hoeft u geen aflossing en rente te betalen.

Wat is een starterslening?

Maar wat is een starterslening exact? Hoe werkt het en aan welke voorwaarden moet u voldoen zodat u aanspraak maakt op deze speciale lening? Op Leningen.nl leggen we u alles uit. De Starterslening is een speciaal soort lening die alleen wordt verstrekt aan en door gemeenten waar starters een woning kopen.

Zij kunnen vaak onvoldoende geld lenen van de bank. De starterslening kan dan als aanvulling op het maximaal te lenen hypotheekbedrag fungeren, zodat men toch tot 100% van de aankoopwaarde kan financieren. Veel gemeenten bieden leningen aan starters aan.

De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Niet elke gemeente biedt kopers echter de gelegenheid om goedkoop extra geld bij te lenen. De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verzorgt de complete uitvoering van de leningen. Over deze speciale gemeentelening hoeft u gedurende de eerste drie jaren geen rente te betalen.

Lening voor starters als aanvulling op hypotheek

De reden waarom starters op de woningmarkt vaak geen woning kunnen kopen, is omdat hun inkomen soms ontoereikend is. De bank verstrekt hen dan onvoldoende hypotheek. De rest kan worden aangevuld met een lening voor starters via de gemeente. Met de starterslening kan het verschil tussen de koopsom van de woning en de maximale hypotheek overbrugt worden.

Verderop deze pagina leest u wat uw maximale starterslening is en hoe u deze kan berekenen. Het bedrag dat u van de gemeente mag lenen is afhankelijk van uw inkomen, spaargeld en de koopsom van de woning.

Maakt u kans op een startlening?

Met een startlening maakt u een start op de woningmarkt. Komt u daarvoor in aanmerking? Dat is per gemeente verschillend. U kan op de website van uw gemeente of op de website van de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) nagaan of u aan de voorwaarden voldoet. De meeste gemeenten hanteren in ieder geval de volgende algemene starterslening voorwaarden:

  • De lening kan alleen aangevraagd worden voor nieuwbouw of bestaande bouw.
  • U staat bij de gemeente ingeschreven (minimaal 1 jaar).
  • Het bedrag dat u kan lenen is gemaximeerd tot een maximaal percentage van de koopsom.
  • Er geldt een leeftijdsgrens.
  • Uw inkomen moet voldoende zijn.

De voordelen van een starterskrediet

Een starterskrediet voor eerste woningeigenaren heeft veel voordelen. De lening zelf bestaat overigens uit 2 delen en wel een gedeelte dat (annuitair) dient te worden afgelost; de starterslening zelf. En een deel dat oploopt; een combinatielening. U hoeft als starter de eerste drie jaren géén aflossing te betalen. Ook hoeft u over uw leenbedrag de eerste drie jaren geen rentevergoeding te betalen! Zo heeft u tijdens de eerste jaren als starter geen hoge lasten.

Uw starterslening berekenen

Een starterslening vraagt u altijd aan bij de gemeente waar u een woning koopt. Niet iedere gemeente verstrekt startersleningen. Op de website van de SVn kan u uw maximale starterslening berekenen. Ga daarvoor naar de pagina “Starterslening Calculator”.

U vult in de lening calculator enkele vragen en gegevens in. Geef o.a. aan waarvoor u de lening aanvraagt, wat de koopsom is van de woning die u wilt kopen en vul gegevens in met betrekking tot uw bruto jaarinkomen. De gehele uitvoering/afhandeling van de starterslening wordt gedaan door de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Starterslening aanvragen bij eigen gemeente

Wel meldt u zich voor het starterskrediet aan bij uw eigen gemeente. Zij verstrekken u vervolgens een aanvraagset zodat u de lening kunt aanvragen bij de SVn.

Wanneer krijgt u te horen hoeveel u kan lenen?

Zoals we al schreven wordt de uitvoering gedaan door de SVn. Zij beoordelen uw aanvraag. Daarvoor moet u eerst de nodige bescheiden aanleveren. Die stukken worden eerst beoordeeld voordat de aanvraag verder in behandeling wordt genomen. De SVn houdt daarbij rekening met de voorwaarden die uw eigen gemeente stelt ten aanzien van de starterslening. Als alles akkoord is dan zal de stichting de uitkomst van de beoordeling naar uw gemeente sturen.

De gemeente zelf neemt dan een besluit. Wanneer krijgt u te horen hoeveel geld u kan lenen als starter? De meeste gemeenten beslissen doorgaans binnen twee weken of u in aanmerking komt voor een startershypotheek. U ontvangt vanzelf een afwijzingsbrief of een toewijzingsbrief.

Offerte en de gang naar de notaris

Voldoet u aan alle voorwaarden en is uw inkomen toereikend, zodat u de lening in de toekomst kan aflossen? Dan ontvangt u een offerte van SVn. Ook ontvangt u een uitgebreide toelichting en de algemene bepalingen voor hypotheek leningen. Tevens wordt een informatieblad bij de overige documenten meegestuurd, namelijk de ‘European Standard Information Sheet’ (ESIS).

Ondertekenen offerte

U gaat akkoord met de voorwaarden en ondertekent de offerte. Die offerte stuurt u terug naar SVn. Zij brengen vervolgens de offerte in gereedheid en stuurt deze binnen een aantal dagen door naar de notaris die u heeft opgegeven. U ontvangt bericht als de notaris de papieren heeft ontvangen.

Op bezoek bij de notaris

Zelf maakt u vervolgens met uw notaris een afspraak. Bij hem vindt de passering van de aktes plaats. De notaris zal dan een afrekeningsnota maken en deze verzenden naar de SVn. Het bedrag van de starterslening wordt vervolgens overgemaakt naar uw notaris waarna de aktes voor uw hypotheek én voor de starterslening op hetzelfde moment worden gepasseerd.

Hoeveel rente lening voor starters?

Op de website SVn.nl kan u achterhalen wat de kosten zijn van uw starterslening. Per aanvraag wordt een vaste aanvraagvergoeding in rekening gebracht. In 2017 was dit bedrag 750 euro.

Daarnaast betaalt u na 3 jaar ook een rentevergoeding. De hoogte van de rente voor startersleningen wordt vastgesteld door de SVn en daarvoor hanteren ze de toetsrente die door kredietverstrekkers wordt gepubliceerd voor rentetarieven 10 jaar vast op hypotheekleningen. Voor startersleningen geldt gedurende de looptijd altijd een vast rentetarief van maximaal 15 jaar.