Tweeverdieners kunnen voor woning straks weer meer geld lenen

De meeste tweeverdieners kunnen vanaf 2018 weer extra geld lenen voor een woning. Dat geldt ook voor de huishoudens met een inkomen dat bovengemiddeld is. Een hogere hypotheek afsluiten is tenslotte ook mogelijk voor toekomstige woningeigenaren die een huis energiezuinig willen maken. Dit heeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, beter bekend als het Nibud, geadviseerd.

Tweeverdieners kunnen meer geld lenen

Minister van Wonen, Ronald Plasterk, stuurde het advies van het Nibud door naar de Tweede Kamer. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting adviseert jaarlijks hoeveel Nederlandse huishoudens kunnen en mogen lenen. Dit advies wordt dan ook opgevolgd.

In de hypotheek berekening telt tweede inkomen voor 70 % mee

Het Nibud adviseert om het tweede inkomen voor 70 % te laten meetellen. Dat is nu nog 60 %. Nu dit advies wordt opgevolgd, kunnen de meeste tweeverdieners meer geld lenen voor een woning.

Hoger inkomen —> hogere hypotheek

Daarnaast wordt de leengrens voor mensen met hogere inkomens vanaf 2018 ook opgerekt. Ook deze groep kan een hogere hypotheek aanvragen. De leencapaciteit voor hogere inkomens in Nederland neemt toe omdat de lonen met meer dan 2 % stijgen. Dit geldt voor mensen met een jaarinkomen hoger dan €45.000. Dit laat het Nibud weten. Voor de een- en tweeverdieners die op jaarbasis minder dan €45.000 verdienen, gaat de maximale hypotheek waarschijnlijk juist naar beneden. Of het leenbedrag blijft gelijk.

Voor energiezuinige woningen €25.000 extra lenen

Ook mensen die een woning willen kopen zonder gebouwgebonden energieverbruik, die kunnen vanaf 2018 rekenen op een extra hoge hypotheek. Voor deze zeer energiezuinige huizen kan maar liefst €25.000 extra geld geleend worden. Voor andere energiezuinige woonhuizen kan de maximale hypotheek met €9.000 verhoogt worden. Ook als u van plan bent om in de toekomst energiebesparende maatregelen te nemen, kan u rekenen op meer geld.

0 comments… add one

Leave a Comment

Previous Post:

Next Post: