Verschillen Nederlandse en Belgische schuldenberg

Waar in Nederland vóór 2017 veel geld werd afgelost, daar hebben ze in België momenteel te maken met een groot probleem. Volgens Eurostat en Bart Van Craeynest tenminste. In België is het al jaren aan de gang: Zowel bedrijven als consumenten steken zich steeds verder in de schulden. Vele gezinnen lenen meer geld dan goed voor ze is. Hoe het er in België voor staat, dat staat in schril contrast met Nederland en veel andere Europese landen.

Schuld van privésector stijgt

Het bureau Eurostat deed onderzoek naar de overheidsschulden en die van Belgische bedrijven en particulieren. Ze constateerde dat de totale schuld in 2016 was toegenomen met 296%. Om preciezer te zijn: Dit is 296% van het bruto binnenlands product (bbp). En zelfs op dit moment, in 2017, blijven Belgen schulden aangaan. Dhr. Bart Van Craeynest is hoofdeconoom van de vermogensbeheerder Econopolis en hij voorziet problemen voor België als dit zo doorgaat.

De schuldgraad neemt bij onze zuiderburen veel sneller toe dan in Nederland zelf. In Nederland sluiten bedrijven en consumenten weer sneller een lening af, toch is er in de jaren daarvoor veel geld afgelost. Daarnaast zijn de leennormen aangescherpt, waardoor men niet meer zo gauw teveel geld kan lenen.

België moet nog maar een paar landen boven zich dulden

Verschillen Nederlandse en Belgische schuldenbergBelgië zit wat de schulden in de privésector betreft dicht tegen probleemlanden zoals Portugal, Griekenland, Luxemburg, Ierland en Cyprus aan. Op termijn kan dit remmend werken op de economie. En daar is de Europese Commissie ook bang voor. Zij houden België dan ook extra in de gaten. Het zijn met name de hoge woningschulden die de Europese Commissie en de Nationale Bank van België zorgen baart.

Hoge woningschuld

We zien in Nederland sinds 2016 ook een verschuiving plaatsvinden: De woningmarkt raakt oververhit. De prijzen stijgen. Men moet meer geld lenen voor een woning. Maar in België is dit al een aantal jaren aan de gang. Belgische gezinnen steken zich meer en meer in de schulden, omdat de huizen duurder worden. De Nationale Bank verzint manieren om nog verdere prijsstijgingen te voorkomen.

Volgens Bart Van Craeynest moet hier z.s.m. iets aan gedaan worden. Bij een volgende crisis kan dit schuldenprobleem België anders wel eens de das omdoen.

0 comments… add one

Leave a Comment