Volgens het AFM nog altijd sprake van overkreditering

Volgens de AFM (Autoriteit Financiële Markten) is er nog altijd sprake van overkreditering bij consumenten en dat ligt aan de aanbieders van consumptieve kredieten. De AFM kwam tot deze conclusie nadat ze metingen deed voor het Klantbelang Dashboard.

Aanbieders van kredieten moeten volgens de AFM tevens tot betere oplossingen komen voor klanten die kampen met betalingsachterstanden. Dit kan en moet volgens de toezichthouder veel beter.

Het Klantbelang Dashboard van de AFM

De AFM meet ieder jaar hoe en in welke mate banken, kredietverstrekkers en verzekeraars de klanten centraal stellen. Dat doet de AFM middels een Klantbelang Dashboard. Daarmee bekijken ze onder meer in welke mate banken en kredietverstrekkers proberen te voorkomen dat klanten teveel schulden aangaan. Uit het onderzoek blijkt dat bij nog steeds veel klanten sprake is van overkreditering. Financiële instellingen doen er nog steeds te weinig aan om dit te voorkomen.

Krediet en bestedingsdoel

Ook wordt er met het Klantbelang Dashboard gemeten hoe banken omgaan met betalingsachterstanden op consumptieve kredieten. Tevens meet de AFM of er passende kredietvormen aangeboden worden. Het soort krediet moet namelijk altijd aansluiten bij het bestedingsdoel.

Meer informatie over uitgaven van klant inwinnen

Volgens het AFM nog altijd sprake van overkrediteringDe AFM constateert ook dat kredietaanbieders soms te weinig informatie over de uitgaven van klanten inwinnen. Dat heeft in bepaalde gevallen geleid tot overkreditering. Het inwinnen van de juiste info is belangrijk omdat ze daarmee o.m. kunnen inschatten wat de financiële positie is van klanten.

Betalingsproblemen en kredietverstrekkers

Zoals we al schreven heeft de AFM als toezichthouder ook gemeten hoe kredietverstrekkers met betalingsachterstanden van klanten omgaan. Zo constateert de toezichthouder dat de meeste kredietaanbieders niet de oorzaak van het probleem achterhalen maar zich alleen toeleggen op het innen van de betalingsachterstand.

0 comments… add one

Leave a Comment