Zaken die invloed hebben op uw maximale hypotheek

Toekomstige woningeigenaren kunnen meer geld lenen voor een huis als zij privé de zaakjes op orde hebben. U wilt een woning kopen en een zo hoog mogelijke hypotheek uit het vuur slepen? De zaken hieronder hebben veel invloed op de hoogte van uw maximale hypotheek.

1. Abonnement voor telefoon en maximale hypotheek

Probeer bij het afsluiten van een nieuw telefoonabonnement geen ‘gratis’ telefoon erbij te nemen met een waarde van +250 euro. U betaalt de gsm maandelijks af. Een mobiel op afbetaling wordt dan gezien als een lening. Daarom meldt de telecomprovider uw abonnement dan ook bij instantie BKR. U heeft dan een registratie.

Registratie bij BKR

Oké, het is dan wel geen negatieve registratie bij de BKR maar de bank bij wie u een hypotheekaanvraag doet, ziet deze kleine lening wel staan en neemt het mee bij het vaststellen van de maximale hypotheek! De kans is groot dat u wat minder geld kan lenen voor een nieuw huis. Nieuwe smartphone nodig? Wacht daarmee tot de handtekeningen onder het hypotheekcontract zijn gezet.

2. Private lease

Private lease is anno 2018 erg populair. Daarmee huurt men in feite een auto en zijn alle bijkomende kosten bij de leaseprijs inbegrepen. De auto blijft echter het eigendom van de leasemaatschappij. U betaalt maandelijks hetzelfde bedrag en na afloop van de ‘huurperiode’ heeft u 2 mogelijkheden: U zoekt een nieuwe auto uit en sluit een nieuw leasecontract af óf u blijft uw huidige auto leasen tegen een lager maandbedrag.

Minder lenen door leasecontract

Als u een hypotheek wilt afsluiten, dan ziet de bank ook dat u een auto leaset. Deze maandelijkse financiële verplichting heeft veel invloed op uw maximale hypotheekbedrag! Zo mogelijk kan u tienduizenden euro’s minder lenen. Loopt uw leasecontract bijna af? Laat deze dan verlopen. Wacht met het aanvragen van een nieuwe private lease totdat de hypotheekaanvraag is goedgekeurd.

3. Lopende leningen

Staat u in het rood bij de bank? Heeft u een creditcardschuld? Heeft u ooit een doorlopend krediet of persoonlijke lening afgesloten? Of op afbetaling gekocht? Probeer zo snel mogelijk van al deze lopende leningen af te komen. Leningen tellen allemaal mee voor het berekenen van uw maximale hypotheeksom. Zelfs een schuld van een paar honderd euro heeft negatieve consequenties voor toekomstige woningeigenaren….

4. Negatief BKR

Heeft u een negatieve BKR-registratie? Bijvoorbeeld omdat u in het verleden geen nette lener en aflosser was? Een negatieve registratie bij instantie BKR heeft onvoorstelbaar veel gevolgen voor uw maximale hypotheek. Banken verstrekken doorgaans GEEN hypotheken aan mensen die negatief staan geregistreerd. Ook een positieve registratie kan gevolgen hebben; U kunt dan minder geld lenen voor een huis.

5. Lening bij DUO

De meeste studenten hebben tegenwoordig een studieschuld. Studieschulden worden NOOIT geregistreerd bij het BKR. Wél stelt de bank het op prijs als u deze schuld aan hen doorgeeft. Sterker nog: Het is verplicht. Doet u dat niet en komt de hypotheker daar op een later moment achter? Dan kunnen zij alsnog uw hypotheek verlagen. In het slechtste geval moet u dan de koop afblazen.

6. Let op de partneralimentatie!!

Bent u gescheiden en betaalt u partneralimentatie? Dit is van invloed op het bedrag dat u kunt lenen voor een woning. Veel mensen zien deze verplichting over het hoofd bij het invullen van de hypotheekgegevens. Partneralimentatie wordt afgetrokken van uw inkomen en dus kunt u een minder hoge woonlening afsluiten.

0 comments… add one

Leave a Comment